חוזר עדכוני משבר קורונה – 16

לקוחות נכבדים,
1. תשלום דמי בידוד לעובדים ושיפוי מעסיקים.
2. מענק לשימור עובדים ניתן למעסיקים עם ירידה במחזור ההכנסות בשיעור של 25% לפחות.
3. מענקים מיוחדים נוספים לעוסקים ולשכירים.
4. מענק תיקון הבקשות ל"מסלול מאוחר" בגין חודשים מרץאפריל. המענק נותן מענה לעוסקים המדווחים לרשות המיסים על בסיס מזומן.

להמשך קריאה לחץ כאן