סיווג עובדים ומבוטחים לעניין ביטוח לאומי

לקוחות נכבדים,

בהמשך לחוזר המקצועי שהוצאנו בעבר בנוגע לביקורות הנערכות מעת לעת על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בתחום העסקת עובדים ודיני עבודה עם ציון דגשים להערכות מוקדמת ולהתנהלות תקינה, ראינו לנכון לעדכנכם ולהפנות את תשומת לבכם לביקורת נוספות שנערכות בזמן האחרון מטעם המוסד לביטוח לאומי בגופים המעסיקים נותני שירותים בחשבונית (בעיקר אומנים/מרצים) או באמצעות אישור שכר סופרים/ אומנים ונכללים בהתאם לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) כעובדים עם השלכות מיסויות הקבועות בחוק לגביהם/

להמשך קריאה – לחץ כאן

לקריאת החוק – לחץ כאן

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.