חוזר עדכוני משבר קורונה – 17

לקוחות נכבדים, 1. ספירות מלאי במצב סגר 2. נפתחה האפשרות להגשת מענק לחודשים 11-12/20 3. מועד הגשת מענק עידוד תעסוקה הוארך ליום 31/1/21 להמשך קריאה לחץ כאן

חוזר עדכוני משבר קורונה – 16

לקוחות נכבדים, 1. תשלום דמי בידוד לעובדים ושיפוי מעסיקים. 2. מענק לשימור עובדים ניתן למעסיקים עם ירידה במחזור ההכנסות בשיעור של 25% לפחות. 3. מענקים מיוחדים נוספים לעוסקים ולשכירים. 4. מענק תיקון הבקשות ל"מסלול מאוחר" בגין חודשים מרץאפריל. המענק נותן … המשך

חוזר עדכוני משבר קורונה – 15

לקוחות נכבדים, לאור ההגבלות הנוספות שהוטלו על המשק והסגר הנוכחי נוכח משבר הקורונה בוצעו תיקונים, הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים, ולהעביק מקדמות, בעד החודשים שבהם נפגעו וצפויים להיפגע העסקים. להלן עיקרי העדכונים: … המשך

חוזר עדכוני משבר קורונה – 14

לקוחות נכבדים, בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה. להלן עיקרי העדכונים: 1. כל מה שרצית לדעת על מענקי הקורונה – טבלה המסכמת את כלל מענקי הקורונה. 2. נפתחה המערכת להגשת בקשה למענק לעצמאים ולבעלי … המשך

חוזר עדכוני משבר קורונה – 12

לקוחות נכבדים בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונהלהלן עיקרי העידכונים: תוכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ממשרד הכלכלה והתעשיה מענק לעסקים עד מחזור של 400 מיליון ש"ח שנפגעו בחודשים מאי יוני 2020 ביותר … המשך

חוזר עדכוני משבר קורונה – 11

לקוחות נכבדים,בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה.להלן עיקרי העדכונים: ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק שנפגעו בתקופת משבר קורונה עם מחזור שנתי עד 300 אש"ח הבהרות … המשך

חוזר עדכוני משבר קורונה – 10

לקוחות נכבדים שלום רב,          תקציר: עדכונים בנושא מענק תמריץ כספי למעסיקים להוספת והחזרת עובדים עדכונים בנושאים הקשורים להעסקת עובדים עדכונים כללים בעניין המענקים. הוראות תיעוד למענקים. להמשך קריאה לחץ כאן  

חוזר עדכוני משבר קורונה – 9

לקוחות נכבדים, בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה. להלן עיקרי העדכונים: מענק תמריץ כספי למעסיקים להוספת והחזרת עובדים תמצית תנאי הזכאות למענקים עבור נפגעי קורונה הקמת קרן הלוואות בערבות המדינה לעסקים בסיכון להמשך קריאה … המשך

חוזר עדכוני משבר קורונה – 8

לקוחות נכבדים, בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן מספר עדכונים והנחיות נוספות לעסקים  ויחידים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה: להלן עיקרי העדכונים: עדכון מועד הגשת בקשות למענק שכירים בעלי שליטה בחברות עדכון וחידוד לגבי המענק בגין הוצאות קבועות שינוי הגדרת סטטוס בעלי … המשך

עדכונים חשובים למלכר – מענקים הנחות והטבות / קורונה

בהמשך למאבק בנגיף הקורונה והניסיון לסייע למשק, פורסמו החלטות הממשלה בהן הוחלט להרחיב את סל הסיוע גם למלכ"רים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה ולהרחיב את הסיוע, המענקים וההקלות. מצורף חוזר עדכונים בנוגע לנושאים הבאים: מענק סיוע למלכ"רים להשתתפות בהוצאות קבועות. הנחה … המשך