אדיב מח'ול, רו"ח

adiv

 

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

EMBA – מוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית

BA – בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

רואה חשבון מוסמך החל משנת 2007.

מנהל ביקורת.

תחומי התמחות: ביקורת חברות ציבוריות ופרטיות, כולל יישום תקינה בינלאומית (IFRS), ביקורת עמותות ועצמאיים.