חוזר עדכוני משבר קורונה – 15

לקוחות נכבדים,
לאור ההגבלות הנוספות שהוטלו על המשק והסגר הנוכחי נוכח משבר הקורונה בוצעו תיקונים, הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים, ולהעביק מקדמות, בעד החודשים שבהם נפגעו וצפויים להיפגע העסקים.
להלן עיקרי העדכונים:
1. הקלות ותשלומי מקדמות מענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר – אוקטובר.
2. הקלה למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי – יוני לעסקים עם מחזור לשנת 2019 של עד 300 אש"ח.
3. הקלה למענק עידוד תעסוקה.
4. מענק שימור עובדים.
5. חישוב ירידה במחזרוים לעוסק פטור

להמשך קריאה לחץ כאן