חוזר עדכוני משבר קורונה – 11

לקוחות נכבדים,
בהמשך לחוזרים הקודמים שנשלחו, להלן עדכונים נוספים לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה.
להלן עיקרי העדכונים:

  1. ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
  2. מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק שנפגעו בתקופת משבר קורונה עם מחזור שנתי עד 300 אש"ח
  3. הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
  4. דחיית מועד דיווח ותשלום של ביטוח לאומי מעסיקים עבור עובדים בחל"ת
  5. הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש
  6. השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר ופברואר 2020
  7. מענק לכל אזרח
  8. עדכונים בנושא דמי אבטלה
  9. ימי בידוד כימי מחלה

להמשך קריאה לחץ כאן