הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"

לקוחות נכבדים,

ברצוננו להפנות את תשומת ליבכם לעדכון חקיקה שפורסם לאחרונה:
הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"
מאחר שבעידן הנוכחי ורלוונטי במיוחד לקראת החג ולאור העובדה כי מלכ"רים רבים מוציאים קבלות ממוחשבות שנשלחות באמצעות המייל
פרסמה היום רשות המסים הנחיה מקצועית בנושא ההכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"

על פי הנחיה זו ומאחר ומדובר במסמך ממוחשב שנשלח לתורם הרי שאין משמעות לכיתוב כגון "מקור" או "נאמן למקור" על גבי הקבלה
ולכן חייבים להקפיד כי הקבלה תכלול את כל פרטי התורם במלואם (וזאת על מנת שהתורם לא יזדכה בכפל).
כלומר כאשר מתקבלת קבלה בגין תרומה שעליה מצוין באותיות בולטות לעין המילים "מסמך ממוחשב" ומפורטים בה פרטי התורם במלואם – הרי שניתן לראות בקבלה כאמור אסמכתא לצורך קבלת זיכוי בגין תרומה.

לקריאת ההנחיה – לחץ כאן

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.