עדכון שכר מינימום

העלאת שכר המינימום תכנס לתוקפה ב – 1 לדצמבר 2017
בהמשך למתווה שהוסכם לפני 3 שנים בין ההסתדרות לבין המעסיקים ואושר בהחלטת הממשלה
החל ממשכורת דצמבר 2017 )שתשולם לעובדים בראשית ינואר 2018 ( תכנס לתוקפה הפעימה הרביעית
בהעלאת שכר המינימום. הסכום המעודכן יהיה גבוה ב- 1,000 שקל משכר המינימום שהיה נהוג בארץ עד
אפריל 2015 ומגלם עלייה של כ- 23.3%

להמשך קריאה – לחץ כאן

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.