העסקת עוסק פטור על ידי מלכ"ר – חייב במע"מ או לא?

כיודע על פי תקנה 6א' לחוק מע"מ קיימת חובה על מלכ"ר לנכות מע"מ במידה ומעסיק או מקבל שירותים מעוסק שעיקר הכנסתו ממשכורת.
בחוזר 7958/17 שפורסם בחודש האחרון הודגש כי תקנה זו איננה חלה על עוסק פטור ולפיכך אין צורך לנכות לו מע"מ גם במידה ועיקר עיסוק ממשכורת.

להמשך קריאה – לחץ כאן

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.