חובת מינוי מבקר פנימי בעמותות

בחודש יולי 2014 אושר בכנסת תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות הקובע כי החל מחודש פברואר 2015 תידרש כל עמותה שמחזורה עולה על 10 מיליון ש"ח למנות מבקר פנימי.

תיקונים אלו מחזקים את מערך הביקורת על עמותות וחלצ"ים וכוללים הוראות נוספות, שחלקן אף דומות לאלו החלות על חברות ציבוריות.

בעקבות התיקונים נדרש הועד המנהל ובהסכמת ועדת הביקורת למנות מבקר פנימי, כמו כן תפקיד הועד לאשר את תוכנית עבודת המבקר, ולבחון האם עומדים לרשותו הכלים והמשאבים המתאימים לצורך הביקורת.

למחלקת המגזר השלישי והביקורת הפנימית של פירמת בן דוד שלוי קופ, מומחיות וניסיון רב במתן שירותי ביקורת פנימית לארגוני המגזר השלישי.

 

אנו לרשותכם לגבי כל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע גם לכם.

למידע נוסף:
גלבוע ויספיש, רו"ח,
טל': 02-5005555, נייד: 054-6289988, מייל: gilboa@bdsk.co.il