אודות הקרן

פירמת BDSK מפעילה את הקרן להלוואות בערבות המדינה מזה שש שנים ומשמשת כגוף
המתאם היחידי מטעם משרד האוצר.
מדינת ישראל הקימה לפני למעלה מעשור קרנות הלוואה בערבות המדינה, במטרה לאפשר
נגישות לאשראי לעסקים אלה, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק.
לאורך השנים סייעה הקרן בעזרת ערבות המדינה לעשרות אלפי עסקים לצמוח ולהתפתח
בהיקף מצטבר של מיליארדי ש"ח.
צמיחה זו תרמה גם ליצירת מקומות עבודה במשק והנעת מנוע הצמיחה העיקרי של מדינת
ישראל.
ההלוואה ניתנת על ידי הבנק ובערבות המדינה לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK
והחלטת וועדת אשראי.
מערך הגוף המתאם כולל עשרות כלכלנים בפריסה ארצית רחבה, במטרה להעניק שירות
מהיר ומקצוע בכל אזורי הארץ.
למידע נוסף:
אתר ייעודי של הגוף המתאם בקרן – https://keren.bdsk.co.il/
טלפון: 03-7255555 או במייל: esek@bdsk.co.il

סוגי הלוואות

מסלול השקעה בתעשייה

סכום הלוואה מקסימאלי
הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% מהמחזור השנתי.
פיקדון מקסימאלי
שיעבוד ספציפי על הנכס. ככל וההלוואה אינה לצורך רכישת נכס - עד 30% מגובה ההלוואה.

מסלול השקעה בתעשייה

תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 12 שנים
דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
עסק בתחום התעשייה בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה

מסלול חקלאות

סכום הלוואה מקסימאלי
עד ₪750,000
פיקדון מקסימאלי
עד 10% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 10 שנים

מסלול חקלאות

דחיית תשלום קשר ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
לחקלאים בענף הצומח בעלי מחזור שנתי של עד 5 מליון ₪, בכפוף להצגת ביטוח נזקי טבע

מסלול יצואנים

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 12% מהמחזור השנתי
פיקדון מקסימאלי
עד 25% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 5 שנים

מסלול יצואנים

דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
הגדרה של יצוא היינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.

מסלול הון חוזר

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי – הגבוה מביניהם
פיקדון מקסימאלי
עד 25% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 5 שנים

מסלול הון חוזר

דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים

מסלול עסקים בהקמה

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500 אש"ח
פיקדון מקסימאלי
עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ₪ ו25% מכל סכום נוסף
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 5 שנים

מסלול עסקים בהקמה

דחיית תשלום קשר ההלוואה
עד 6 חודשים
למי מיועד המסלול?
- עסק אשר טרם החל לפעול
- עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת ובעקבותיה יעבור העסק לסטטוס עוסק מורשה או חברה בע"מ.
- עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
- בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
- יזם אשר רוכש עסק פעיל, ניתן לקבל הלוואה עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק. שיעור הביטחונות להלוואה לרכישת עסק זהה למסלול בהשקעה.

מסלול משולב

גישור על פערי תזרים והשקעה בעסק

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי – הגבוה מביניהם
פיקדון מקסימאלי
עד 25% מגובה ההלוואה

מסלול יצואנים

דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
הגדרה של יצוא היינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.

מסלול לנפגעי נגיף הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן:

  • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  • נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
  • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

הנהלת הקרן

אור ראובני

מנהל חטיבת המימון ומנהל
הקרן בערבות המדינה
 
BA כלכלה ומנהל עסקים

orr@bdsk.co.il

ניר טוקר

מנהל תפעול ובקרה
 
BA כלכלה ומנהל עסקים
LLB משפטים

nirt@bdsk.co.il

ניצן רון

רפרנטית אשראי
 
BA בחשבונאות

nitzan1@bdsk.co.il

דניאל גל

רפרנט אשראי
 
BA כלכלה ומנהל עסקים, התמחות ביזמות

danielg@bdsk.co.il

רועי ששון

רפרנט אשראי
 
BA כלכלה ומנהל עסקים

roees@bdsk.co.il