אודות הקרן

פירמת BDSK מפעילה את הקרן להלוואות בערבות המדינה מטעם משרד האוצר משנת 2014 שנים ומשמשת כיום כגוף המתאם היחידי.
מדינת ישראל הקימה לפני למעלה מעשור קרנות הלוואה בערבות המדינה, במטרה להביא להגדלת היצע, זמינות וגיוון מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק, זאת באמצעות מתן הלוואות במגוון מסלולים לצרכי הון חוזר, הקמת עסקים והשקעה, ובאמצעות שילובם של נותני אשראי מכל הסוגים, והכל במטרה לסייע לעסקים למצות את פוטנציאל ההתפתחות שלהם ואת תרומתם לתעסוקה, לתוצר, ולטובת הכלכלה הישראלית כולהמשרדנו אשר נבחר כגוף מתאם בקרנות הלוואה בערבות המדינה, חרט על דגלו את ערכי השרותיות, נגישות ומקצועיות.
מערך הגוף המתאם כולל עשרות כלכלנים בפריסה ארצית רחבה, במטרה להעניק שירות מהיר ומקצוע בכל אזורי הארץ.
אתר ייעודי של הגוף המתאם בקרן – https://keren.bdsk.co.il/

הגשות בקשות להלוואות בקרן מתבצעות באופן מקוון באמצעות אתר משרד האוצר שכתובתו https://govextra.gov.il/mof-gloans .

טלפון: 03-7255555 או במייל: esek@bdsk.co.il

סוגי הלוואות

מסלול השקעה בתעשייה

סכום הלוואה מקסימאלי
הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% מהמחזור השנתי.
פיקדון מקסימאלי
שיעבוד ספציפי על הנכס (לא נדל״ן). ככל וההלוואה אינה לצורך רכישת נכס - עד 30% מגובה ההלוואה.

מסלול השקעה בתעשייה

תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 12 שנים
דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
עסק בתחום התעשייה בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה

מסלול חקלאים

סכום הלוואה מקסימאלי
עד ₪750,000
פיקדון מקסימאלי
עד 5% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 10 שנים

מסלול חקלאים

דחיית תשלום קשר ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
לחקלאים בענף הצומח בעלי מחזור שנתי של עד 5 מליון ₪, בכפוף להצגת ביטוח נזקי טבע

מסלול יצואנים

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 12% מהמחזור השנתי
פיקדון מקסימאלי
עד 15% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 5 שנים

מסלול יצואנים

דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
הגדרה של יצוא היינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.

הון חוזר לטווח קצר

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי – הגבוה מביניהם
פיקדון מקסימאלי
עד 10% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 2 שנים

מסלול הון חוזר לטווח קצר

דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים

מסלול עסקים בהקמה

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500 אש"ח
פיקדון מקסימאלי
עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ₪ ו15% מכל סכום נוסף
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 5 שנים

מסלול עסקים בהקמה

דחיית תשלום קשר ההלוואה
עד 6 חודשים
למי מיועד המסלול?
- עסק אשר טרם החל לפעול
- עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת ובעקבותיה יעבור העסק לסטטוס עוסק מורשה או חברה בע"מ.
- עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
- בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
- הלוואה לרכישת פעילות תינתן עד לגובה של 50% מעלות הרכישה בכפוף לסכום הזכאות של העסק, תחת מסלול כללי למטרת השקעה.

מסלול כללי למטרות הון חוזר, השקעה, משולב (השקעה+הון חוזר)

גישור על פערי תזרים והשקעה בעסק

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי – הגבוה מביניהם
פיקדון מקסימאלי
עד 15% מגובה ההלוואה

מסלול כללי למטרות הון חוזר, השקעה, משולב (השקעה+הון חוזר)

דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
הלוואה לרכישת פעילות תינתן עד לגובה של 50% מעלות הרכישה בכפוף לסכום הזכאות של העסק, תחת מסלול כללי למטרת השקעה

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן:

  • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  • נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
  • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

הנהלת הקרן

אור ראובני

מנהל חטיבת המימון ומנהל
הקרן בערבות המדינה
 
BA כלכלה ומנהל עסקים

orr@bdsk.co.il

אסף כהן

מנהל תפעול ובקרה
 

BA מנהל עסקים ומדעי המדינה

asafc@bdsk.co.il

ניצן רון

רפרנטית אשראי
 
BA בחשבונאות

nitzan1@bdsk.co.il

הודיה גלזנר

רפרנטית אשראי
 

BA כלכלה ומנהל עסקים
MBA מנהל עסקים

hodayag@bdsk.co.il

רועי ששון

רפרנט אשראי
 
BA כלכלה ומנהל עסקי
MBA מנהל עסקים

roees@bdsk.co.il