עדכוני ינואר 2022

שנת 2022 החלה וחודש ינואר הביא איתו עדכונים חדשים בגזרת המיסים, אנחנו כמובן דואגים שתהיו מעודכנים, ולכן אנחנו מביאים לכם במאמר זה סקירה של הדברים החדשים והנושאים האקטואליים:

עדכון תקנות החוק לצמצום השימוש במזומן

החל מאוגוסט 2022, יקבעו סכומים חדשים כתקרות לשימוש במזומן וזאת במסגרת הפעולות לצמצום השימוש במזומן.

יש לשים לב כי התקנות בגין חוק זה, נבדקות במסגרת ביקורות ניהול ספרים של רשויות המס, שהן ברובן ביקורות פתע ועלולות להטיל עיצומים כספיים גבוהים.

התקנות החדשות קובעות:

שכאשר אחד הצדדים לעסקה הוא "עוסק" (לרבות מלכ"ר):

מחיר עסקה כולל מע"מ הינו בשווי של עד 6,000 ₪ בלבד (במקום 11,000 ₪ לפני התיקון) – ניתן לשלם את מלוא התמורה במזומן.

מחיר עסקה העולה על סכום זה אפילו בשקל אחד – ניתן לשלם 10% מהעסקה בלבד במזומן או 6,000 ₪ – הנמוך מבניהם.

 

כאשר שני הצדדים לעסקה הם פרטיים:

מחיר עסקה הינו בשווי של עד  15,000 ₪ בלבד (במקום 50,000 ₪ לפני התיקון) ניתן לשלם מלוא התמורה במזומן.

מחיר עסקה העולה על סכום זה אפילו בשקל אחד – ניתן לשלם 10% מהעסקה בלבד במזומן או 15,000 ₪ – הנמוך מבניהם. (למעט בעד רכישת רכב שנותר על סך של 50,000 ₪)

 

מגבלת התשלום במזומן של שכר עבודה

תשלומי שכר במזומן כפופים לחוק אף הם והם חלים על השכר ברוטו ולא נטו, כך לטענת מס הכנסה. וכמו כן הינם חלים גם על מפרעות והלוואות לעובדים.

 

מסחר במטבעות וירטואליים

עם התרחבות השימוש במטבעות וירטואליים, יצא חוזר מ"ה בנושא, אשר מפרט את כללי המיסוי ופיצול התנהגות המסחר כמניות או כשירות או מוצר, בהתאם לסוג המטבע.

תקן CRS על החלפת מידע בין מדינות לצורך אכיפת מס, קובע כי יש חובת דיווח על מטבעות וירטואליים כנכס לכל דבר, לעניין הצהרת הון לרשויות המס וכו , מטבע קריפטוגרפי,NFT נחשב לנכס גם כן.

במסגרת פס"ד קופל, קבע בית המשפט כי רווח ממכירת ביטקווין אינו פטור מכוח סעיף 9(13) לפקודה על הפרשי הצמדה על מטבע שלא במסגרת העסק, אלא חייב במס רווח הון בדומה למכירת ניירות ערך.

מכירת שירות בתמורה למטבע וירטואלי, חייבת במס שולי או מס חברות לפי שווי שוק של המטבע ליום המכירה אלא אם מדובר במוצר עם מחיר נקוב מוחלט.

 

ביטול היטל עובדים זרים

במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל, נקבע בין היתר כי ההיטל לגבי הכנסת עובד זר יבוטל וזאת לגבי הכנסה שהופקה או נצמחה מיום 1.1.2022 ואילך.

 

ביטול הישבון בלו על סולר

במסגרת מתווה ביטול הישבון בלו על הסולר לתחבורה, כפי שפורסם בנובמבר 2020, הוחלט על ביטול ההחזר על בלו למוניות ואוטובוסים שנרכשו עד לשנת 2010, החל מ 1.1.2022 וישנה הפחתה באחוזי ההחזר עבור משאיות ואוטובוסים באופן מדורג. להלן טבלת האחוזים:

 

תמונה: אתר רשות המיסים

 

הצעת חוק לשינוי חקיקה במיסוי מקרקעין שעיקרה האצת בניה ועסקאות בדירות למגורים

עדכון נוסף שנכנס לתוקפו בשנת 2022 הינו בעניין הצעת חוק לשינוי חקיקה במיסוי מקרקעין שעיקרה האצת בניה ועסקאות בדירות למגורים.

ב-13 לינואר 2022 פורסם תזכיר לשינוי חקיקה בנושאים שונים במסגרת מיסוי מקרקעין, מתוך מטרה להאיץ בניה ולהאט רכישת דירות מגורים ע"י משקיעים.

כחלק מהתזכיר הובאו הדברים הבאים:

  • כידוע, במכירת דירת מגורים יחידה ישנן הקלות במס רכישה ועשוי להינתן פטור מלא ממס שבח.

במצב בו נרכשת דירת מגורים לפני מכירת הדירה הראשונה הקיימת, ינתן פטור ממס שבח כדירה יחידה, באם מכירת דירה ראשונה תתבצע תוך 12 חודשים בלבד                                  (ולא 24 חודשים כפי שהיה עד היום) השינוי יחול על דירות שירכשו לאחר פרסום התיקון בפועל.

רכישת דירה שניה מיידית ולפני פרסום החוק, תאפשר להנות מפרק זמן של 24 חודשים עד למכירה ומפטור של מס שבח בהתאם.

  • בהתאם להתייקרות שוק הנדל"ן, השתנו מדרגות מס רכישה:
    • יינתן פטור ממס רכישה – עד לסכום של 1.9 ש"ח במקום 1.7 ש"ח .
    • 5% מס – מסכום של 1.9 מש"ח ועד 2.3 ש"ח במקום 1.7 ש"ח עד 2 ש"ח
    • 8% מס – משווי רכישה של 3 ש"ח במקום 5 ש"ח עד היום.
    • 10% – משווי רכישה של 5 ש"ח במקום 18 ש"ח עד היום.

 

השכרת דירה למגורים לתקופות קצרות (Airbnb)

לאחר תקופה לא קצרה, בה התרחבו אופציות השימוש בדירות למגורים ורווח המושג של השכרה לתקופה קצרה, נקבעו הוראות על ידי רשויות המס בנוגע להכנסות משימושים אלו.

דירה המיועדת למגורים ומושכרת לתקופה קצרה, תקופה הנמוכה מ 3 חודשים (אין הגדרה מדויקת בחוק אך זו התקופה המקובלת) לאנשים פרטיים או לאירועים פרטיים (כגון וילות למסיבות רווקות וכיוצא בזה),

אמנם אין מדובר במסחר במקרקעין אך זוהי פעילות שעולה לכדי עסק ונחשבת למתן שירותי אירוח וחייבת בתיק מע"מ . מובן כי ניתן לפתוח תיק עוסק פטור, במקרה של הכנסות נמוכות מהתקרה המוגדרת (כ 100 אש"ח בשנה)

במקרה בו יוכיח בעל הדירה באמצעות תוכנית עסקית וכד, את קיום העסק, על הכנסותיו והוצאותיו, יהיה רשאי להתקזז על מס תשומות, למרות שזוהי דירת מגורים. אבל – במקרה של התקזזות מע"מ, הדירה תחשב לנכס עסקי לעניין מס מקרקעין וארנונה עסקית לרשות המקומית (בקשת רישיון עסק וכו)

במקרה של הקמת עוסק פטור ומעבר לעוסק מורשה עם הגידול בהכנסות, ניתן יהיה לדרוש תשומות עד 6 חודשים אחורנית, בהתאם לחוק.

השכרה לתייר – בכפוף לאשרת תייר יחול מע"מ אפס.

שנת 2022 מביאה איתה עדכונים והיטלים נוספים, חשוב להתעדכן בכדי לדעת את זכויותיכן וחובתכם,  BDSK דואגת לעדכן אתכם בכל רגע נתון.

מחלקת המיסים נמצאת פה עבורכם לכל שאלה או בירור בנוגע לתקנות החדשות.

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.