מענקים

לפירמה ניסיון רב בעבודה מול משרדי ממשלה ויחידות סמך אשר אמונות על מענקי מדינה

מסוגים שונים, לרבות הרשות להשקעות, הרשות לחדשנות, וכו'.

המחלקה משתמשת בידע המקצועי שנצבר לאורך שנות פעילות רבות מול גופים אלו לטובת

מתן סל שירותים מלא ומקיף ללקוחות המעוניינים בקבלת מענקים.

עובדי המחלקה מעניקים מעטפת מושלמת ללקוחות המעוניינים בקבלת מענקים –

בין הייתר באמצעות ייעוץ אישי פרטני על ידי היכרות אישית עם הלקוח, מאפייניו וצרכיו,

לצורך התאמת המענקים המתאימים ביותר ומיקסום סכומי המענקים שיכול הלקוח לקבל, ובהתאמה –

וסיוע וליווי בהגשת בקשת המענק.

המחלקה מנוהלת על ידי רו"ח חגית רוטנברג.

 

מעניין אתכם?

צרו קשר בטלפון 02-5005567 או במייל hashkaot@bdsk.co.il

 

סוגי מסלולים

מסלול לשיפור פריון העבודה במפעל

תנאי סף עיקריים:
✔ מפעל יצרני תעשייתי
✔ מסווג בסדר C (תעשייה), או מיחזור
✔ מפעל יצרני תעשייתי
✔ ניסיון של 5 שנים
✔ מעסיק 250 - 5 עובדים
✔ היקף הכנסות של עד 200 מלש"ח מפעילות ייצורית

שיעור הסיוע:
20%-30% בהתאם לקריטריונים

תקרת השקעות מקסימאלית:
עד 15 מלש"ח

השקעות מוכרות

 • השקעות בציוד, במערכות שקשורות לשרשרת אספקה, ובציוד טכנולוגי מתקדם.
 • השקעות רכות כגון: שיפור המצוינות התפעולית, שדרוג והשבחת ההון האנושי, קידום חדשנות תהליכית, התייעלות במשאבים וחומרי גלם.
 • סיוע עבור הכנת התוכנית

מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל

תנאי סף עיקריים:
✔ מפעל יצרני תעשייתי
✔ מסווג בסדר C (תעשייה), או מיחזור
✔ מפעל יצרני תעשייתי
✔ ניסיון של 5 שנים
✔ מעסיק 250 - 5 עובדים
✔ היקף הכנסות של עד 200 מלש"ח מפעילות ייצורית

שיעור הסיוע:
20%-30% בהתאם לקריטריונים

תקרת השקעות מקסימאלית:
מסלול מהיר (2א) - השקעות של עד 2 מלש"ח
מסלול ראשי (2ב) - השקעות של עד 10 מלש"ח בהתאם למסלול

השקעות מוכרות

 • השקעות בטכנולוגיות ייצור מתקדמות, כגון: רובוטיקה, הדפסות תלת מימד, אחזקה חזויה, IOT, מציאות רבודה, דיגיטציה של רצפת הייצור, חומרי ייצור מתקדמים ומערכות BIG DATA.
 • השקעות משלימות להטמעת הטכנולוגיה במפעל
 • השקעות רכות לשיפור ההון האנושי במפעל
 • סיוע עבור הכנת התוכנית

מסלול לקליטת עובדים בעסקים בישראל

תנאי סף עיקריים:
✔ עיקר עיסוקו בענפי תעשייה או ענף אחר כמפורט בנספח ההוראה
✔ מינימום של 3 עובדים חדשים (או 2 בעלי מוגבלויות/ צעירים חסרי מעש)
✔ שכר מינימום של 8,200 (או 7,000 לעובדים חסרי ניסיון, או מינימום מתואם לעבדים עם מוגבלויות)

שיעור הסיוע:
25%-35% בשנה הראשונה
15%-25% בשנה השנייה

תקרת שכר לעובד:
עד 16,000 ₪
מסלול אזורי עדיפות לאומית וירושלים:
מינימום תוספת של 3 עובדים (במקרים מסוימים 2 עובדים) המתגוררים באזורי עדיפות לאומית וירושלים, מתוכם לפחות 30% מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך.

מסלול ביתר הארץ:
מינימום תוספת של 3 עובדים (במקרים מסוימים 2 עובדים) מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך, ניתן לכלול 10% עובדים אחרים המתגוררים באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

מסלול כסף חכם- סיוע בהוצאות הכרוכות בייצוא

מסלול יצואן מתחיל –
מיועד ליצואנים בעלי היקף מכירות נמוך שלא ייצאו בעבר או יצאו בהיקף הנמוך מ-1 מיליון שקלים באחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה.
מסלול יצואן מנוסה –
מיועד ליצואנים בעלי היקף מכירות של עד 200 מיליון שקלים במכירות וניסיון קודם בייצוא של לפחות 1 מיליון שקלים בכל אחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה.

שיעור הסיוע:
30%- 50% מההוצאות הכרוכות בייצוא
חברות המשתייכות לאוכלוסיית מיעוטים – עד 75% מענק.

תקרת הוצאות מקסימאלית: יצואן מתחיל- 300 אלף שקלים;
יצואן מנוסה - 500 אלף שקלים

הסיוע הכספי יינתן עבור פיתוח מערכי שיווק בשוק היעד, וכולל:
 • הכנת תכנית שיווקית
 • ייעוץ והקמת מערכי שיווק והפצה בשוק היעד
 • יועצים ועובדים בשוק היעדכנת תכנית שיווקית
 • התמחות בשוק יעד
 • פרסום ושיווק מקוון
 • תערוכות והדגמות בשוק היעד
 • הוצאות נסיעה
 • תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח סיכוני סחר חוץ
 • ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד

תנאי סף עיקריים:
✔ פעילות ייצור ו/או מתן שרותים
✔ לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל
✔ אינו עוסק בענפים המוחרגים בהוראה (כגון סחר, עו"ד, רו"ח, אמנים ועוד)
✔מחזור גדול מ 500 אלש"ח או גיוס של 2 מלש"ח
✔ ליצואן מנוסה- ייצוא מינימלי של 1 מלש"ח או 200 אש"ח לעסק מאוכלוסיית מיעוטים או כתב אישור במסלול מענקים