בפירמת "בן דוד שלוי קופ" פועלים סקטורים רבים ומגוונים בהן ניתן למצוא את המחלקות הבאות:

 • מחלקת ביקורת דוחות כספיים
 • מחלקת מיסים
 • מחלקת מיסוי עולים ותושבים אמריקאים
 • מחלקת מיסוי עולים ותושבים צרפתים
 • ביקורת פנים וניהול סיכונים
 • חשבונאות ממשלתית
 • עמותות ואלכ"רים
 • מחלקה מוניציפאלית
 • מחלקת IT GRC
 • מחלקה כלכלית
 • כינוסים פירוקים ותוכניות הבראה
 • שירותי בריאות
 • מחלקת יחסי עבודה ייעוץ ארגוני ובקורות שכר

 

devisionsimg