מדריך להקמת עסק

מאת: תהילה חן – מתמחה

מה כדאי וצריך לדעת לפני שפותחים עסק חדש

הסיבות המביאות אותנו להחלטה להקים עסק עצמאי הינן רבות ומגוונות, אצל אחד הרצון להיות אדון לעצמו, אצל השני צורך בהגשמה עצמית, אצל השלישי רעיון מהפכני וייחודי, אצל הרביעי יצר הרפתקנות וכן הלאה.

המעבר מסטטוס שכיר לסטטוס עצמאי טומן בחובו סיכון רב, עם זאת פתיחת עסק משלך עשויה להיות דרך מצוינת להגשים חלומות, וברוב המקרים אף להגדיל הכנסות.

בכל שנה קמים בישראל מעל ארבעים אלף עסקים, כאשר 70% מתוכם צפויים לא לשרוד את השנה הראשונה ו 90% מתוכם לא ישרדו את השנה השנייה.

על מנת שניתן יהיה להקים עסק מצליח שיעבור את המשוכות והקשיים של ההתחלה יש להתייחס למספר אלמנטים חשובים בתהליך.

החזון, הרעיון והממון

1. חזון עסקי

לכל עסק מצליח דרוש רעיון עסקי מוצלח, על היזם לענות לעצמו על השאלות הבאות:

– האם אני מתאים להקמת עסק? אם זה עסק הדורש חריצות, יכולת ניהול עצמאית, יכולת קיום משא ומתן, ועמידה איתנה מול אנשים וגורמים שונים העשויים להית אף חזקים ממך.

– האם יש לי יתרון יחסי על פני המתחרים? האם לרעיון העסקי שלי יש יתרון על פני המתחרים? מה הערך הנוסף שאני יכול להעניק ללקוחות פוטנציאליים לעומת השירותים / מוצרים הקיימים בשוק?

– האם יש לי משאבים אישיים? הון עצמי, מקורות מימון פנימיים או חיצונים? קשרים עם גורמים שונים, כמו בתי עסק או ספקים? (תמיד אפשר לרכוש כאלו, אם תהיה רציני ועקבי).

2. תוכנית עסקית

בניית תוכנית עסקית הבודקת את כדאיות העסק והתנהלותו בשלב ההקמה ואחריו היא שלב חיוני ונצרך בהקמת עסק חדש.

– התוכנית צריכה לכלול צפי של הכנסות והוצאות, להגדיר את קהל היעד של העסק, המוצרים או השירותים ותימחורם, נתח הרווחים הצפוי והצורך במקורות מימון נוספים.

– תכנית עסקית טובה היא אבן היסוד של העסק. בעזרתה – ניתן לבחור דרכי פעולה נכונות לפיתוח וניהול העסק, לבדוק חלופות שונות, להעריך ולכמת את הפעילות העסקית ולבדוק מה יקרה בתרחישים שונים, לקבוע יעדים ומטרות, ולהקים מערך פיננסי הולם לעסק שימקסם את השגת היעדים הנ"ל.

– כאשר אין תכנית עסקית – אין תכנון. וכשאין תכנון – העסק עובד בצורה אקראית. כל מה שמתרחש בו, לטוב ולרע, נשאר עניין למזל בלבד. הבעלים/המנהל של עסק כזה פועל על פי "תחושות בטן" ותפיסות קדומות שהם לא בהכרח נכונים. התנהלות כזו במונחים של זמן וכסף היא יקרה מאוד והעסק ישלם מחיר גבוה על ניסויים, תיקון ליקויים/טעויות ושינויים בדרכי הפעולה והניהול של העסק.

מי זקוק לתכנית עסקית? כל עסק ללא יוצא מהכלל!

עסק קיים השואף להתפתח ולהתרחב, חייב ללמוד ולהסיק מסקנות מנתוני העבר הצבורים אצלו ולהשתמש בהם כמרכיבים חשובים בתהליך התכנון.

עסק חדש העומד לקום – כל תוחלתו היא תכנית. לא מספיק להיות רק טוב בתחום בו רוצים לפעול. מומלץ לפנות לאיש מקצוע לקבלת ייעוץ עסקי כולל. ייעוץ עסקי במיוחד בתקופת ההקמה מסייע מאוד למיקוד היזם והעסק וכן מסייע להפיכת החזון העסקי של היזם לתוכנית מעשית, כמו כן ייעוץ עסקי מסייע לבניית התוכנית העסקית, מסייע בהתמודדות עם בעיות ומצבים לא צפויים שהעסק החדש נתקל בהן ונאלץ להתמודד איתם ונותן תמיכה מקצועית וגם רגשית להקמה ולהתפתחות של עסק חדש.

3. המבנה המשפטי של העסק

החלטתם בשעה טובה על פתיחת עסק לאחר שבחנתם את נושא הכדאיות והגעתם למסקנה שהעניין כדאי. ראשית יש לקבוע את המבנה המשפטי של העסק: יחיד/עצמאי, שותפות או חברה.

יחיד/עצמאי – מבנה של יחיד הוא צורת הפעילות הפשוטה והבסיסית ביותר. ישנה זהות משפטית בין העסק ובעליו לעניין חוקי המס השונים: היחיד הינו נישום מבחינת מס הכנסה, עוסק מבחינת מע"מ ומבוטח מבחינת ביטוח לאומי.

שותפות – מבנה של שותפות הוא בעצם מינימום של שני יחידים הפועלים יחדיו. הקמת שותפות אינה יוצרת ישות משפטית חדשה. מס הכנסה וביטוח לאומי מתייחסים לכל אחד מהיחידים המרכיבים את השותפות כאל ברי חיוב.

מע"מ זהו הגוף היחיד המתייחס לשותפות כאל גוף נפרד ושונה מהיחיד, מע"מ פותח לשותפות תיק עוסק, ומתייחס לשותפות כאל גוף בר חיוב.

ישנים שני סוגים של שותפות:

שותפות רגילה – מכילה בין שנים לעשרים איש המתאגדים יחדיו למטרת הקמת עסק.

שותפות מוגבלת – בדיוק כמו שותפות רגילה, אולם כל אחד מהשותפים יכול לבחור בהגבלת אחריות על חובות השותפות בגובה סכום ההשקעה שלו בלבד.

חברה – חברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה. עובדה זו יוצרת מעין מסך בין בעלי החברה לבין החברה עצמה ובכך מגנה על רכושם האישי של בעליה, דבר שאינו נכון במקרה של יחיד ושל שותפות. בחברה, האחריות של בעלי החברה מוגבלת לגודל ההון של החברה.

ישנם שיקולים רבים בקביעת המבנה המשפטי של העסק ורצוי להיוועץ עם רואה חשבון בטרם קבלת ההחלטה. לדוגמה, חברה נדרשת להנהלת חשבונות כפולה, לרואה חשבון אשר יבקר את דוחותיה הכספיים ועוד.

4. התנהלות מול הרשויות

– פתיחת תיק במע"מ

במע"מ קיימים שני סוגים של עוסקים: עוסק מורשה ועוסק פטור. המספר המזהה של העוסק הוא מספר בן 9 ספרות: ביחיד מספר העוסק זהה למספר תעודת הזהות, ובחברה מספר העוסק זהה למספר החברה ברשם החברות. לא ניתן להתחיל לפעול ולדווח על הכנסות לפני הרישום במע"מ.

עוסק מורשה – עוסק מורשה מדווח על עסקאותיו למע"מ מדי חודש או חודשיים (המועד נקבע בהתאם למחזור העסקאות השנתי), הוא רשאי להוציא חשבוניות מס וכן רשאי לקזז את המע"מ ששילם לספקים שונים (שנקרא מע"מ תשומות).

עוסק מורשה מקזז את המע"מ שגבה מלקוחותיו מהמע"מ ששילם ואת הנטו מעביר למע"מ או מקבל בחזרה.

עוסק פטור – הינו עוסק שמחזור הכנסותיו השנתי אינו עולה על סך של 73,330 ₪ (סכום זה מתעדכן מידי תקופה). עוסק פטור מנהל ספרים בצורה הבסיסית ביותר, וחייב בדיווח על עסקאותיו למע"מ אחת לשנה בלבד. עוסק פטור אינו גובה מע"מ ולא מקזז מע"מ, ואסור לו להוציא חשבונית מס אלא רק "חשבון" ורק "קבלה". לא כל עסק יכול לפעול עוסק פטור. ישנם עסקים בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, שחייבים להיות עוסק מורשה ללא קשר למחזור ההכנסות השנתי שלהם.

הוראות ניהול פנקסי חשבונות הינן הוראות המסדירות איזה ספרים על כל עסק לנהל וכיצד לנהלם.

– פתיחת תיק במס הכנסה

חובה לפתוח תיק במס הכנסה לפני תחילת הפעילות העסקית. בעבר ניתנה שהות של 90 יום לפתיחת התיק, אולם ההוראה בוטלה וכיום חלה חובה על פתיחת תיק במס הכנסה לפני תחילת הפעילות העסקית. אם בכוונתכם להעסיק עובדים ו/או קבלני משנה ו/או לשלם דמי שכירות עליכם לפתוח גם תיק ניכויים במס הכנסה (בו תידרשו לדווח מידי חודש על מס הכנסה ניכויים הנוצר בשל המשכורות המשולמות לעובדים).

לאחר פתיחת התיק, מס הכנסה ישלח אליכם פנקס מקדמות לשם תשלום מקדמות על חשבון סך המס השנתי. המס הסופי שיחול עליכם יקבע רק לאחר שתמלאו דוח למס הכנסה בסוף שנת המס ובו תדווחו על הכנסותיכם. יש להדגיש כי מההכנסות ניתן לקזז הוצאות שונות שהוצאתם במהלך הפעילות העסקית שלכם לצורך ייצור ההכנסה. במקרה וסך חבות המס לתשלום גבוהה מהקדמות ששילמתם במהלך השנה תידרשו לשלם את ההפרש, ובמקרה וסך המקדמות ששילמתם במהלך השנה עולה על סך חבות המס השנתית תקבלו החזר .

ישנה אפשרות לפעול כשכירים וכעצמאים במקביל. מההכנסה שלכם כשכירים המעביד ינכה לכם מס בהתאם למדרגות המס החלות על הכנסות מיגיע אישית, ובנוסף תשלמו מקדמות על חשבון המס השנתי, מהכנסותיכם כעצמאים. ההתחשבנות מול מס הכנסה וקביעת חבות המס הסופית תתבצע לאחר תום שנת המס בהגשת הדוח השנתי. יש להדגיש כי יחידים אינם מחויבים בסיוע של רואה חשבון בהגשת הדו"ח השנתי,

– פתיחת תיק בביטוח לאומי

כדאי ורצוי לפתוח תיק בביטוח לאומי סמוך מאוד למועד פתיחת העסק. בד"כ תידרשו לדווח על הכנסותיכם בשנים שלפני תחילת הפעילות.מעמד כעובד עצמאי נקבע אם עונים לאחד מן הקריטריונים הבאים:

  1. עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  2. ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.
  3. עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע וההכנסה החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.

– רישיון עסק

יש לוודא מראש שהמיקום הפיזי של העסק עומד בדרישות של הרשות המקומית ושלא תהיה מניעה לקבלת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית. הפעלת עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית הגוררת קנס כספי ואף עונש מאסר. בנוסף יתכן ויוצא צו סגירה לעסק הפועל ללא רישיון.

קבלת ייעוץ מקצועי מרואה חשבון מוסמך יבטיח שאכן אתם עומדים בדרישות החוק, ובמקביל יוודא שאתם מקבלים את מלוא הזכויות/ההטבות המגיעות לכם.

5. שיווק ומכירות

תהליך מיתוג שיווקי ושיווק ומכירות הינם חלקים עיקריים והכרחיים בכל עסק אשר רוצה להצליח.

מיתוג שיווקי – זהו תהליך המאפשר למקד את העסק ולקדמו מבחינה שיווקית. תהליך זה יכלול בין היתר את בחירת שם העסק, סלוגן (סיסמת פרסום), לוגו (סמליל), עיצוב עזרים שיווקיים כמו כרטיסי ביקור, עלונים, אתר האינטרנט ועוד. הכל בהתאם לסוג העסק וקהל היעד שלך.

שיווק ומכירות – זהו תהליך המזרים לקוחות והכנסות ומאפשר את פעילותו של העסק. העסק ימשיך להתקיים ולהרוויח רק אם תצליחו למכור את השירותים והמוצרים שלכם.

כל עסק חייב לוודא שיש לו מערכת שיווק ומכירות טובה ומשומנת היטב על מנת שההזמנות ו/או הלקוחות ימשיכו להגיע, במידה וישנו קהל יעד מוגדר יש לחפש את אפיקי הפרסום האפקטיביים וכמובן במסגרת התקציב.

לסיכום:

פתיחת עסק אינה דבר פשוט: תכנון מקדים הינו בגדר חובה על מנת להבטיח שהעסק הנפתח אכן ימריא ויפרח. על בעל העסק להכין תכנית עסקית מפורטת שעל פיה ינוהל העסק. כמו כן ישנם חוקים ודרישות שעל בעל העסק לעמוד בהן כגון קבלת רשיון עסק, פתיחת תיק ברשויות השונות וכו'.

קבלת ייעוץ מקצועי מרואה החשבון יסייע לעמוד בכל הדרישות המורכבות הנצרכות לניהולו התקין של העסק, יעזור לראות את העסק שלכם מנקודת מבט מקצועית, יתן לכם ראש שקט בכל הקשור לחובות ולזכויות של בעל העסק, ויאפשר לכם להתמקד יותר בקידום העסק עצמו ופחות בבירוקרטיה מעצבנת.

הקמת עסק חדש דורשת חזון אישי, התלהבות, אופטימיות, ומוכנות להתמודד עם קשיים מסוגים שונים (שאת חלקם הזכרנו). אם יש לכם את התכונות הנ"ל, תוכלו להתמודד עם כל הדרוש כדי שהעסק שלכם יצליח.

בהצלחה !

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.