מבזק 9

תשלום מקדמות עבור חודשים נובמבר דצמבר לבעלי עסקים ביישובים שפונו

רשות המסים פתחה היום – 14.12.23 את המערכת להגשת בקשה למקדמות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון עבור חודשים נובמבר- דצמבר 2023.

  • הגשת הבקשות עד ליום 31.1.2024
  • רשימת היישובים הורחבה והיא כוללת יישובים נוספים בעיקר בצפון (פרוט מלא בהודעת רשות המסים)
  • תקרת המקדמה שנקבעה היא 1,000,000 ₪, אך ניתן לבקש הגדלה של סכום המקדמה בהוכחת נזק גבוה יותר.
 

לינק להודעת רשות המסים


התכנית לסיוע כלכלי – הארכת מועדים

בהמשך להודעתו של שר האוצר בשבוע שעבר על פעימה נוספת של המענקים לחודש דצמבר, פורסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת), התשפ"ד – 2023.

מוצע להאריך את התקופה הקובעת עד סוף חודש דצמבר 2023, כלומר תהיה תקופת זכאות נוספת למענק – דצמבר 2023.

במסגרת התקנות יחול שינוי לגבי תקופת הזכאות לעוסקים המדווחים דיווח חד חודשי, מדווחים לפי בסיס מזומן וקבלני ביצוע כלהלן:

יובהר, כי במסגרת שינוי התקופות, המועד להגשת הבקשה לעוסקים המדווחים דיווח חד חודשי עבור חודש 11/23 יידחה לינואר 2024 והבקשה תוגש לכל תקופת הזכאות 11-12/23 ביחד.

כאמור, התקנות אינן סופיות וצריכות לעבור את אישורה של וועדת הכספים. נעדכן בהתפתחויות.

קישור לטיוטת התקנות


טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי)

המנגנון שנקבע בחוק יוצר קושי במקרים שבהם מחזורי העסקאות של עוסקים היו נמוכים בתקופת הבסיס בשל שירות במילואים או בשל תקופת לידה והורות. במקרים אלו, מחזורי העסקאות בחודשי הבסיס לא משקפים את מחזורי העסקאות הרגילים של אותם עוסקים. לפיכך, ייתכן שמנגנון החישוב הרגיל, לא יראה ירידה במחזורי העסקאות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", על אף שמבחינה מהותית הכנסתם של אותם עוסקים נפגעה כתוצאה מהפעולות המלחמתיות בשיעור העולה על סף הזכאות שנקבע בחוק, והם אמורים להיות זכאים למענק הסיוע. 

סעיף 38יז(ב) לחוק מס רכוש מַסמיך את שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, לקבוע דרך אחרת לקביעת מחזור העִסקות לעניין עוסק שהייתה לו פעילות מופחתת בְּשל שירות מילואים או לעניין עוסקת עצמאית שהייתה לה פעילות מופחתת בְּשל תקופת לידה והורוּת.

ביום 7.12.2023 פורסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי), התשפ"ד- 2023, לקביעת הוראות לגבי אופן ביצוע החישוב לעוסקים אלו.

קישור לטיוטת התקנות


מענק התארגנות לחורף לתושבים שפונו

במבזק מס' 8 עדכנו על החלטת הממשלה לתת מענק התארגנות לצורך הצטיידות לעונת החורף לתושבים שפונו וטרם חזרו לבתיהם.

רשות המסים פרסמה השבוע הודעה על פתיחת המערכת להגשת בקשות.

קישור להודעת רשות המסים


מענקים – החבות במס הכנסה /מע"מ /ביטוח לאומי

חבות במס הכנסה

לאורך השנים קבעה הפסיקה כי לצרכי מס – דין הפיצוי כדין הפרצה. כלומר, כאשר המענק בא לפצות על אבדן הכנסות יש להתייחס אליו כהכנסה.

בהתאם לכך, מענקי "מלחמת חרבות ברזל"  אשר ניתנים בגין נזק עקיף הינם הכנסה עסקית "פירותית" אשר חייבת במס לפי הוראות סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

חבות במע"מ

תקנה 3(א)(ח) קובעת כי כל סוגי המענקים אשר מתקבלים מהמדינה מכח הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א- 1961 לא ייחשבו כחלק ממחיר העסקאות, כלומר המענקים אינם חייבים במע"מ.

חבות בביטוח לאומי – עצמאים

חוק הביטוח הלאומי קובע כי בקביעת גובה ההכנסה השנתית ייכללו כל ההכנסות אשר חייבות במס לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה. משכך, היות והמענק חייב במס לפי סעיף 2(1) לפקודה, הוא חייב גם בדמי ביטוח לאומי ככל הכנסה מעסק.

לסיכום:

  • המענקים חייבים במס הכנסה.
  • המענקים פטורים ממע"מ ולכן יש להוציא בגין סכומי המענק קבלה בלבד.
  • במידה והעוסק הינו עצמאי – המענקים חייבים גם בדמי ביטוח לאומי.


ביטוח לאומי

מענק עידוד חזרה לעבודה – בישובים שפונו

הביטוח הלאומי פרסם על מענק מיוחד לעידוד חזרה לעבודה. 

מי זכאי למענק?

  • עובד שכיר שמקום מגוריו הקבוע הוא ביישוב שפונה והוא עובד בכל מקום בארץ.
  • עובד שכיר שמקום מגוריו הקבוע בכל מקום בארץ והוא עובד אצל מעסיק באזור מפונה.

התנאים לזכאות:

  • העובד ממשיך או חוזר לעבוד אצל אותו מעסיק שעבד אצלו לפחות באחד מהחודשים יולי – ספטמבר 2023
  • העובד הגיע פיזית למקום העבודה לפחות 11 ימי עבודה בחודש (ימי עבודה מהבית לא ייחשבו).

נכון להיום ניתן לקבל מענק עבור חודשים נובמבר, דצמבר 2023. יתכן כי התקופה תוארך עד מרץ 2024.

גובה המענק: 3,000 ₪.

הגשת הבקשה למענק נעשית ע"י המעסיק והמענק מתקבל ישירות לחשבונו של העובד.

לפרטים נוספים ואופן הגשת הבקשה הכנסו להודעה באתר הביטוח הלאומי


מענק תמרוץ לעובדים בחקלאות ובניה

מענק מיוחד לעובדים שהחלו לעבוד בענפי החקלאות והבנייה המבלך התקופה שמ- 7.10.23 עד 31.12.23 ולא עבד בענפים אלו החודשים יולי עד ספטמבר 2023.

להלן רשימת העבודות המזכה במענק קישור לרשימה 

יודגש, כי עבודת פקידות לא מזכה במענק.

פרטים נוספים לגבי המענק ואופן הגשת הבקשה באתר הביטוח הלאומי.


ביטול 100% קנסות למשלמים עד סוף שנת המס, למעט חריגים  

מעסיקים שבשל המלחמה לא דיווחו לביטוח הלאומי במועד, ויסדירו חובות עד 31.12.2023 יבוטלו להם 100% מהקנסות, (למעט חובות בשל ביקורת ניכויים שלהם יש הסדרים אחרים).

למעסיקים השייכים לסניפים מסוימים יש הפחתות אוטומטיות של קנסות והפרשי הצמדה וכך גם לעצמאים, כמפורט באתר הביטוח הלאומי. 

לפרסום באתר הביטוח הלאומי בנוגע להקלות במלחמת חרבות ברזל לחצו כאן


סיום הכרה בחל"ת הרטרואקטיבי באופן גורף 

לגבי חל"ת רטרואקטיבי מיום 1.12.2023 ואילך, נמסר מלשכת התעסוקה, שאין יותר הכרה רטרואקטיבית באופן גורף, וככלל אין בלשכת התעסוקה הכרה רטרואקטיבית מעבר לחודש. כל מקרה לגופו יטופל ע"י מנהל לשכה בלשכת התעסוקה, וגם אז האישור יינתן רק אם יהיה הסבר הגיוני לאיחור. החלטה רטרואקטיבית של מעסיק להוציא עובדים לחל"ת אינה סיבה מספקת לאשר חל"ת רטרואקטיבי בלשכת התעסוקה.

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.