מבזק מתעדכן – עדכוני מלכ"רים

לקוחות וחברים יקרים,

ימים קשים ומאתגרים עוברים על עם ישראל, מכלול האתגרים אינו פוסח על המגזר העסקי על כל גווניו. 

להלן עדכונים בנוגע בנושאים הבאים:

 • עדכונים למעסיקים
 • מענקים
 • הלוואות

משרד האוצר מוציא בימים אלה תוכנית הסיוע לעסקים (עם חלוקת אזורי פעילות בארץ) שתתן מענה לעסקים שפעילותם נפגעה עקב המלחמה והקלות בכל מה שנוגע לחל"ת.

המתווה עבר ב-9/11/23 בוועדת הכספים אשר אישרה את תזכיר חוק מתווה הפיצויים לעסקים לקריאה שניה ושלישית, עם אישור המתווה נוציא הנחיה מעודכנת.

טרם אושרו תקנות הפיצויים לאזור המיוחד בין 7-40 ק״מ מגבול הדרום. תקנות אלו יהיו במתכונת של מתווה צוק איתן ושומר חומות ואנחנו נעדכן לכשיאושרו סופית.

אנו ב BDSK , ערוכים באופן מלא להעניק את השירות המיידי להגשת הבקשות במסלולי הסיוע השונים לבעלי העסקים והמלכ"רים

חשוב לנו שתדעו כי הפירמה ערוכה לתת מענה ומעטפת כוללת לכלל לקוחות המשרד, אנחנו עומדים לצידכם ולרשותכם בימים קשים אלו ונעבור אותם ביחד בעזרת השם.

בתפילה לבשורות טובות שמירה על כלל כוחות הבטחון וחיילי צה"ל רפואה שלמה לפצועים וחזרה בבריאות לכל החטופים.

בברכת בשורות טובות,

גלבוע ויספיש וצוות אלכ"רים


 

עדכונים למעסיקים

תגמולי מילואים בעת מלחמת חרבות ברזל

בעקבות המלחמה ולאור גיוס המילואים הרחב, ביטוח לאומי ישלם עבור המילואים בתחילת החודש שלאחר חודש הגיוס, גם במקרה שתקופת השרות המשיכה בחודש העוקב.
על פי החוק – מעסיק מחויב לשלם לעובד (במשרה חודשית יומית או שעתית שעבדו לפחות 75 יום ב-3 חודשים שקדמו לשרותם במילואים) על זמן שירותו במילואים את גובה השכר הרגיל, כאילו לא יצא למילואים.
במידה והעובד לא סיים את שירותו עד סוף חודש אוקטובר, יש למלא תאריך סיום השרות ב- 31/10/23 ולהגיש כל חודש בחודשו.

המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (טופס 3010).

ביטוח לאומי השיקו מערכת חדשה, כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים המשרתים במילואים יכול להזין את התביעה בצורה מקוונת.

ניתן להיכנס כאן למערכת
ניתן להיכנס כאן לצפות בהנחיות של ביטוח לאומי

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

לאור המצב הביטחוני המיוחד בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 ועובדים רבים נוספים הוצאו לחל"ת לתקופה שאינה ידועה. לאור זאת, החליטה הנהלת רשות המסים להקל על אותם עובדים ופרסמה הנחיות מיוחדות (מצ"ב כאן) בעניין חיוב שווי שימוש ברכב.

בהתאם להנחיות, עובדים אשר גויסו בצו 8 או הוצאו לחל"ת והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם. זאת במקום לזקוף שווי רכב מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.

במטרה להקל על המעסיקים ועל ציבור העובדים שגויסו למילואים בצו 8, אפשרה רשות המיסים למעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח (לדוג' רכבים שהושארו בשטחי כינוס).

בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות, נתנה הקלה נוספת כך שהודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב או אי העמדת הרכב לרשותו או לרשות מי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

בנוסף פרסמה רשות המיסים אורכה במועד דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 החדש עד ליום 01.01.2024.

 

תשלום שכר לעובדי העוטף

לאור המצב הבטחוני השורר בגבול רצועת עזה וגזרת הצפון בוצע פינוי מאורגן של ישובים הסמוכים בהתאם להחלטת הממשלה (מצ"ב רשימת האזורים) רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור המעסיקים לפיה מעסיק של עובד שהינו תושב של אחד מהישובים שפורטו בהחלטת הממשלה, שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרו, יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם לעובד בנסיבות הללו.

 • תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע .
 • יודגש, כי לצורך קבלת הפיצוי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצוי.

ניתן יהיה להגיש את הבקשות לפיצוי במסגרת מערכת ייעודית שתפתח ע"י רשות המיסים בתקופה הקרובה, שעל פתיחתה תינתן הודעה נפרדת בהמשך.

הקלות במתווה חל"ת בהתאם לתזכיר החוק
במסגרת תזכיר החוק שאושר היום בוועדת הכספים וצפוי לעבור אישור בקריאה שניה ושלישית הוצגו הקלות בזכאות לדמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת:

 • חל״ת רטרו מאושר על ידי נציגי ביטוח לאומי (החל מ 8 באוקטובר 2023).
 • הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.
 • הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב4- השנים האחרונות.
 • הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ 30 – ל 14- יום.
 • תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל 6- חודשים מתוך 18 חודשים.

 

מענקים

להלן עיקרי מתווה הפיצוי בהתאם לתזכיר החוק שהיום בוועדת הכספים:
המענק מיועד לגופים שאינם מוסד ציבורי זכאי וגם לגופים שהינם מוסד ציבורי זכאי.
הגדרת מוסד ציבורי זכאי:

 • יש לו תיק במס הכנסה והוא עונה להגדרת מוסד ציבורי בהתאם להוראות סעיף 9(2) לפקודה.
 • 25% לפחות מהכנסתו בשנת המס 2022 כפי שדווחה בדוח שהגיש, לא היה מתמיכות ותרומות.
 • 25% לפחות מהכנסתו בשנת המס שאינה מתמיכות ותרומות, היה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה

המענק מורכב מחישוב פיצוי בגין שני סוגי הוצאות:

 • השתתפות בהוצאות קבועות
 • השתתפות בהוצאות שכר

שיפוי הינו בגין הוצאות קבועות– בהתאם לשיעור הפגיעה (ירידה מינימלית של 25% בהכנסות לעומת אותה תקופה אשתקד) כפול מקדם כפי שמופיע בטבלה שפורסמה ע"י משרד האוצר.

השתתפות בהוצאות שכר

למוסד שאינו עומד בהגדרת מוסד ציבורי זכאי: שיפוי של 75% משכר העבודה ששולם בתקופה המזכה.
למוסד ציבורי העומד בהגדרת מוסד ציבורי זכאי:
75% משכר העבודה אשר שולם לעובדים בעד התקופה המזכה לעניין שכר, כפי שדווח לפקיד השומה בטופס 102.
כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת בשיעור המתקבל מחלוקת סכום ההכנסה שאינה הכנסה מתמיכות ותרומות בשנת הבסיס מסך כל ההכנסה – ותוצאת המכפלה המתקבלת מוכפלת ב – 1.325

תשלום מקדמות

עסקים הנמצאים בישובי הדרום, בתחום ה 7 ק״מ מהגבול וכן העיר אשקלון, (תתכן הרחבה לאזורים ולישובים נוספים) יקבלו פיצוי מלא על הנזקים העקיפים שלהם כתוצאה מהמלחמה, במודל פיצוי ״צוק איתן״ ו״שומר החומות״.
בעלי עסקים בישובי ספר בצפון ובדרום יכולים להגיש בקשה לתשלום מקדמה על חשבון המענק במלחמת "חרבות וברזל".
ניתן להיכנס כאן להגשת בקשה למענק עד 15/11 לחץ כאן.

הלוואות

להלן ההקלות שפורסמו בנוגע לאשראי והלוואות

הקרן לעסקים בערבות המדינה

 •  דחיית תשלומי קרן של הלוואות קיימות ל- 3 חודשים.
 • התאמת בטחונות שחרור חלקי של הבטוחות העומדות כנגד ההלוואה.
 • הקלות במסמכים הדרושים – ניתן להגיש הלוואה חדשה ללא דוח מבוקר לשנת 2022.
 • פורסם מסלול הלוואות חדש – "קרן חרבות ברזל"
  • עבור עסקים הפועלים בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה או ביישובי קו העימות בצפון (מצ"ב מפה כנספח א' על מנת שתוכלו לבחון אם העסק שלכם פועל בטווח הרלוונטי)
  • עבור משרתי מילואים שגויסו בצו 8.
  • סכום הלוואה – 250 א' ₪ או 4% מהמחזור – לפי הגבוה.
  • בטוחות – 5%
  • תקופת החזר – עד 5 שנים
  • דחיית תשלומי קרן וריבית – בין 3 ל-12 חודשים.


7/11/23

ריכזנו מטה לעיונכם את עדכוני העמותות. לחצו על כל עדכון לצפייה במסמך המלא. תאריכי העדכונים מצויינים לצד כל אחת מההפניות:

♦ מצב לעיונכם נוהל שחרור תרומות לחיילי צהל לגופים המעוניינים לתרום ציוד לחימה – כ"ו תשרי תשפ"ד, 11 אוקטובר 2023

♦ רשם העמותות הוציא הודעה על דחית מועד הגשת מסמכים לקבלת ניהול תקין לשנת 2024 – כ"ו תשרי תשפ"ד, 11 אוקטובר 2023

♦ רשם העמותות הוציא הנחיה בדבר שימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום בזמן המלחמה – ל' תשרי תשפ"ד, 15 באוקטובר 2023

♦ הבהרה מהרשם לקידום פעילות סיוע במלחמה – כ"ה תשרי תשפ"ד, 10 באוקטובר 2023

♦ הודעת החשב הכללי בנוגע להארכת מועד הגשת הדוח על שנת הפעילות לשנת 2022 – חרבות הברזל – כ"ד בתשרי ה'תשפ"ד, 9 באוקטובר 2023

♦ הנחיית רשות המיסים להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה – כ"ו תשרי תשפ"ד, 11 אוקטובר 2023

בתפילה לבשורות טובות וימים טובים
BDSK מחזקים את החזית הכלכלית

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.