חובת ניכוי מס במקור בעד שירותים או נכסים וחובת ניהול הנהלת חשבונות כפולה

בהתאם לצו מס הכנסה ישנה חובת ניכוי מס במקור לגופים ועוסקים על תשלומיהם השונים, מאמר זה מטרתו להסביר  בפירוט את המקור לחובה זו, ההשלכות על שירותים ונכסים ומהי חובת ניהול הנהלת חשבונות כפולה .

 

מהו ניכוי מס במקור

מדובר למעשה במס שמוטל על מי שאמור לקבל את הכסף, אך מס הכנסה מחייב את המשלם לגבות את המס עבור התשלום ולהעבירו למס הכנסה. כדוגמא: תשלומי שכר לעובד – על המעסיק חלה חובה לנכות מס במקור משכרו של העובד ולהעבירו למס הכנסה ואילו העובד מקבל שכר נטו וכן דיבידנד שהבנק מנכה עבורו מס במקור, לקוח שמנכה מס במקור לספק וכו'.

ישנם תשלומים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור ספציפית ואילו לגבי יתר התשלומים ישנם הוראות כלליות הקובעות מי חייב בניכוי מס במקור.

אילו תשלומים חובה עליהם ניכוי מס במקור מכח תקנה ספציפית?

ישנם תשלומים שנקבעו כי יוטל עליהם חובת ניכוי מס במקור מכח תקנה ספציפית, תשלומים כגון:

דמי שכירות, שכר אמנים וסופרים, שכר דירקטורים, שכר ספורטאים, שכר עבור שירותי משרד, שכר מרצים, שכר בוחנים, קבלני משנה, עמלות ביטוח, שכר עבודה, מענק פרישה, רווחים והכנסות מהגרלות, הימורים או פרסים, תשלומי דיבידנד וריבית, הכנסות ממכירה הונית, וכן כל הכנסה אחרת המפורטת בתקנות ובצווים השונים.

לתשלומים אלו נקבע שיעור ניכוי מס במקור ספציפי בהתאם לסוג התשלום.

לגבי שאר התשלומים שאין להם חובת ניכוי מס במקור ספציפית, נקבעו הוראות מי חייב בניכוי מס במקור על כל תשלומיו.

 

מי חייב בניכוי מס במקור על תשלומים?

 • חברה בע"מ עמותה או חברת אם יחד עם חברת בת כאחת אשר המחזור השנתי של כל אחת מהן (חברה בנפרד או אם ובת) או של שתיהן יחד גבוה מהסכום של 5.4 מיליון ₪ או מוסד ציבורי שמחזורו השנתי עולה על 3.3 מיליון ש"ח. ו/או מעסיק 10 עובדים.
 • חברה החייבת בניהול מערכת חשבונות כפולה מכח הוראות ניהול ספרים.
 • שותפויות במידה וחלה החובה אפילו על אחד מהשותפים.
 • המדינה וגופים שדינם כדין המדינה (כגון: המוסד לביטוח לאומי, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וכו')
 • מוסדות להשכלה גבוהה, בתי חולים, קופות החולים – ללא קשר לגובה המחזור.
 • מוסדות כספיים כגון: בנקים, חברות ביטוח וכו'.
 • ועוד גופים ספציפיים כפי שמפורט בהנחיות הצו.

 

מהי הנהלת חשבונות כפולה ?

ישנן שתי שיטות לניהול מערכת חשבונות:

 • השיטה החד צידית – בשיטה זו נרשמות ההכנסות וההוצאות של העסק בלבד.

השיטה היא פשוטה וקלה, אך אינה נותנת תמונה מלאה על מצבו של העסק ומתאימה בעיקר לעסקים קטנים ללא מלאי ו\או ריבוי תנועות.

 • השיטה הדו צידית – הנהלת חשבונות כפולה – בשיטה זו נרשמת כל פעולה כספית שנעשית בעסק, השיטה מאפשרת לקבל מידע בנוסף להכנסות והוצאות גם על יתרת חוב של לקוח מסוים, מה המצב בבנק וכו', השיטה היא מורכבת ודורשת ידע חשבונאי וכרוכה בעלויות.

ישנם עסקים שמכוח הוראות ניהול ספרים חלה עליהם חובת ניהול הנהלת חשבונות כפולה, מדובר בדרך כלל בעסקים גדולים –  למידע על עסקים המחוייבים לנהל הנהלת חשבונות כפולה לחץ

חשוב לזכור כי מי שחייב בניהול הנהלת חשבונות כפולה, חלה עליו כאמור גם חובת ניכוי מס במקור.

מהו שיעור ניכוי המס?

 • כאשר מקבל התשלום אינו מציג אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל ספרים קבילים, והגיש את הדוחות שחייב בהגשתם – שיעור הניכוי יהיה 30%.
 • כאשר מקבל התשלום מציג אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל ספרים קבילים והגיש את הדוחות שחייב בהגשתם – שיעור הניכוי יהיה 20%.
 • שיעור ניכוי אחר או פטור מניכוי במקור בהתאם לאישור ספציפי מפקיד השומה.
 • תשלומי שכירות – יש לנכות בגינם מס בשיעור של 35%, כאשר יש פטור מניכוי מס במקור אמורה להיות התייחסות ספציפית באישור לסעיף שכירות.

ולכן, בעת ביצוע תשלום יש לבדוק בטרם ביצוע התשלום האם יש למקבל שיעור ניכוי מס במקור ספציפי, במידה אין, שיעור הניכוי יהיה 20% או 30% בהתאם לנ"ל.

 

מדוע חשוב להקפיד על חובת ניכוי מס במקור ?

הימנעות או אי ניכוי מס במקור    עלולות להביא על בעל העסק סנקציות ועונשים.

 • במישור האזרחי – אי התרת ההוצאה בניכוי.
 • חובה לתשלום המס על ההוצאה בגילום (על סכום גבוה יותר מהסכום ששולם).
 • במישור הפלילי – מאסר שנה או הטלת קנס בגובה פי שניים מסך הסכומים שלא נוכו.

 

יש לדווח על הניכוי מס במקור במסגרת טופס 856, הדיווח מאפשר למ"ה לקבל מידע האם נוכה מס במקור כחוק.

ניכוי המס במקור יעשה על מלוא התשלום כולל מע"מ.

 • תשלום בעד שירותים או נכסים לספקחד פעמי בסכום שאינו עולה על כ- 5,040 ₪ (כולל מע"מ), לא חייב בניכוי מס במקור.
 • ישנם גופים מסוימים שאין צורך לנכות עבורם מס במקור, כגון: גופים ממשלתיים, חברות ביטוח, נציגות ועד בית, בנקים ועוד.
 • במידה והמקבל מציג אישור על פטור מניכוי מס במקור או אישור ניכוי מס במקור עם שיעור ספציפי – יש לנכות מס בהתאם לאישור, יש לשים לב כי שיעור הניכוי / הפטור עשויים להשתנות במהלך השנה ולכן מומלץ להוציא את האישור לפני כל ביצוע תשלום, ניתן להוציא את האישור מאתר רשות המיסים.

 

על כל חברה עמותה או עוסק חלה חובת ניכוי מס במקור על תשלומים ספציפיים כפי שפורט במאמר זה.

כמו כן מומלץ לבדוק האם בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל חלה חובת ניכוי מס במקור על כלל התשלומים, ולדעת מהו שיעור ניכוי המס על כל תשלום ,לנכות ולדווח בהתאם.

כמו כן יש לבחון בהתאם לגובה המחזור וכמות העובדים המועסקים האם חלה חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה בהתאם להוראות ניהול ספרים.

 

BDSK שמה לעצמה מטרה לעדכן את לקוחותיה בכל  מידע פיסקאלי מעודכן בנושאי מס שונים.
אנו ממליצים בכל הנוגע לחובת ניכוי המס להיוועץ בגום מקצועי מהימן , אנחנו ב- BDSK  נשמח להעניק את הייעוץ הנכון והמקצועי ביותר באמצעות צוות מיומן , אדיב ושירותי .

 

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.