שותפים

רו״ח עובד בן דוד

שותף מייסד, שותף מנהל

ovad@bdsk.co.il

רו"ח יואל שלוי

שותף מייסד

joel@bdsk.co.il

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)

שותף מייסד

raanan@bdsk.co.il

רו"ח סיגלית סייג

שותפה בכירה

sigi@bdsk.co.il

רו"ח גלבוע ויספיש

שותף 

gilboa@bdsk.co.il

רו״ח רעות שילה

שותפה

reut@bdsk.co.il

רו"ח לאה גרוזובסקי

שותפה 

leahg@bdsk.co.il

רו"ח יפי שטיינוביץ

שותפה

yafi@bdsk.co.il

רו"ח אריה שכטר

רו"ח תהילה פאר

שותפה 

tehilap@bdsk.co.il

רו"ח דניאל כהן

מנהל מחלקת מיסים

Danielco@bdsk.co.il