פורסם דו"ח 2009 של עיריית ירושלים, ע"י רו"ח בן-דוד

פורסם דו"ח 2009 של עיריית ירושלים, ע"י משרד רו"ח בן-דוד ושות': עיריית ירושלים היא הראשונה שפרסמה את הדו"ח הכספי לשנה זו.