טקס חתימה על הפרוטוקול הפיננסי השלישי בין ישראל לסין

משרד האוצר חתם על הפרוטוקול הפיננסי השלישי בהיקף של 400 מיליון דולר מול משרד האוצר הסיני • הפרוטוקול החדש, הגדול ביותר עד כה, יעודד את הייצוא הישראלי לסין.

בטקס החתימה. שני משמאל: רו"ח עובד בן-דוד

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, והחשב הכללי, שוקי אורן חתמו היום על הפרוטוקול הפיננסי השלישי בין משרד האוצר הישראלי לבין משרד האוצר הסיני.

שר האוצר, יובל שטייניץ ברך על החתימה ומסר "זהו שלב חשוב נוסף בהידוק קשרי המסחר של ישראל עם הכלכלה הסינית. יצירת מעטפת פיננסית יציבה להשקעות הדדיות היא תנאי חשוב להרחבת הפעילות המשותפת לשתי המדינות, והפרוטוקול שנחתם היום הוא צעד נכון בכיוון זה. בתקופה הקרובה ישלים משרד האוצר, יחד עם משרדי ממשלה נוספים, תוכנית כוללת לחיזוק הקשרים הכלכליים בין המדינות".

יצחק כהן, סגן שר האוצר הוסיף: "המשבר העז עימו מתמודדת כלכלות רבות במדינות אירופה, רק ממחיש, בשעה זו, את הצורך בהסטת חלק לא מבוטל מהמשאבים, הן הכספיים והן הניהוליים, לטובת עידוד פעילות המשק הישראלי מול משקים במדינות צמיחה ובראש ובראשונה, סין. לפיכך, אנו פועלים בכדי לתת לתעשייה הישראלית וליצואן הישראלי, את הכלים המתאימים שיאפשרו לו לפעול במדינות אלו. כלי אחד שכזה אנו מציגים היום".

החשב הכללי, שוקי אורן, ציין כי "הייצוא הישראלי הינו נדבך משמעותי בכלכלה הישראלית, וכי משרד האוצר פועל רבות לחיזוקם של היצואנים. הפרוטוקול מאפשר נגישות לקו אשראי פשוט ומהיר ומסייע ליצואן הישראלי להשיג עסקאות בשוק הסיני. קיומו של הפרוטוקול עם סין חשוב במיוחד בהתחשב בעוצמתו של השוק הסיני, ובמיוחד לאור המצב הכלכלי בשווקים אחרים. עשינו מאמצים רבים לחתום על פרוטוקול שלישי תוך ראייה כי הפעלתו מחזקת את הקשר עם השוק הסיני הצומח ומאפשרת ליצואנים הישראלים להגדיל את החשיפה לשוק זה ". עוד נמסר כי חיזוק הקשר עם הנציגים הסיניים עומד בקנה אחד עם החלטת הממשלה לחזק את הקשרים עם סין .

הפרוטוקול הפיננסי הוא הסכם בין ממשלת ישראל לממשלת סין בדבר הקמת קו אשראי מיוחד למימון מסחר והשקעה ישראלית בסין. הפרוטוקול מאפשר ביטוח הלוואות ארוכות טווח הניתנות ליצואנים הישראלים, באמצעות חברת אשרא – החברה הממשלתית לביטוח ייצוא" ומטרתו לעזור ליצואנים הישראלים, במתן פרמיה נמוכה המתאפשרת במסגרת הפרוטוקול ואשר הופכת את היצואן הישראלי לתחרותי אל מול יצואנים ממדינות אחרות.

פרוטוקול זה הוא הפרוטוקול הפיננסי השלישי שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת סין, הפרוטוקול הראשון נחתם ב-1995 והיה בהיקף כספי של 150 מיליון דולר, והפרוטוקול השני, נחתם ב- 2004 ומלבד השיפורים שנעשו בו הרחיב, את המסגרת ב- 200 מיליון דולר נוספים.

חטיבת המימון בחשב הכללי, בראשותו של סגן בכיר לחשב הכללי, מר ערן היימר ביחד עם חברת אשרא אשר בראשה עומד רו"ח עובד בן-דוד, שנכח אף הוא בטקס, סיכמו עם הממשלה הסינית, לאור הצלחת הפרוטוקולים הקודמים, את הגדלת המסגרת של הפרוטוקול כך שתעמוד על 400 מיליון דולר, הסכום הגדול ביותר שהוסכם בין הצדדים עד כה.

החתימה היום על הפרוטוקול הפיננסי השלישי, במעמד שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, והחשב הכללי, מר שוקי אורן, מהווה המשך של שיתוף הפעולה בין המדינות ומעיד על האמון הרב השורר בין הצדדים וכוונתם להמשיך ולחזק את הקשר בינם. בפגישות שקיים השר בביקורו האחרון בבייג'ינג עם בכירי הממשל והמשק הסינים סיכמו הצדדים על העמקת שיתוף הפעולה הכלכלית והגברת ההשקעות העסקיות באופן הדדי. הפרוטוקול קובע גם כי המשרדים יפגשו מדי שנה לבחון את התקדמות קצב העסקאות הנעשות במסגרת הפרוטוקול תוך כוונה כי הצדדים ימשיכו לקדם את החברות הישראליות והסיניות.

הפרוטוקול הפיננסי הוא רק כלי אחד מני רבים אשר החשב הכללי מפעיל לעידוד הייצוא הישראלי, בין התוכניות שקיימות היום ניתן למנות את הפעילות של חברת אשרא אשר הוגדלה משמעותית, תוכנית הערבויות (טופ אפ) שהפעיל המשרד לטובת ביטוח הטווח הקצר, וקרן היצואנים.

 

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.