לפירמת בן דוד שלוי קופ נסיון רב במתן שירותים לתאגידי בריאות ובתי חולים.

בין לקוחותינו נמנים בתי חולים ציבוריים, ממשלתיים ובבעלות קופות חולים, כמו כן חברות תרופות וחברות בתחום הבריאות. במסגרת השירותים הניתנים לתאגידי הבריאות ולבתי החולים אנו נותנים שירותי ביקורת דוחות כספיים, דוחות כספיים שנתיים, רבעוניים וחציוניים.

בין השירותים בתחום הבריאות אותם מעניק משרדנו:

  • ביקורת דוחות כספיים לבתי חולים ממשלתיים – כמוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח (מלכ"רים), בתי החולים הללו הינם יחידת סמך של משרד הבריאות ותקציבם נקבע על ידי ממשלת ישראל ומאוחדים בדוחות הכספיים של המשרד, הקובע את המחיר המירבי ליום אשפוז, פעולות דיפרנציאליות, אגרות המיון והשירותים השונים. עיקר הכנסות בתי החולים נובעות ממכירת שירותי אשפוז ושרותי בריאות כלליים לקופות החולים. הדוחות הכספיים עבור בתי החולים הללו נערכים החל משנת 1998 על פי גילוי דעת 69 ותקן 5 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית בשינויים המתחייבים על פי הנחיית משרד הבריאות. החל מינואר 2010 מדווחים בתי החולים בהתאם לתקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009) – דיווח כספי על ידי בתי חולים ממשלתיים וקופות חולים.
  • הכנה וליווי של תוכניות הבראה לבתי חולים.
  • בדיקות רווחיות עבור מחלקות שונות בבתי חולים, כולל המלצות לגבי כדאיות הפעלה, צמצומים, הרחבת פעילות וכדומה.
  • בחינות כדאיות וניתוחים כלכליים ותמחיריים עבור פרויקטים בתחום הבריאות.
  • הערכת שווי למוסדות רפואיים ובתי חולים.
  • ייעוץ הנוגע לפיתוח מחלקות, בחינת השירותים הנצרכים ותכנון עתידי.
  • ניתוחי שכר עובדים וכ"א, השוואות למקובל בתחום הבריאות ומתן המלצות.
  • בדיקת והכנת תשלומי פנסיה לעובדים בבתי חולים.

 עובד בן דוד- רו"ח, ד"ר רענן קופ- רו"ח