פירמת בן דוד שלוי קופ מתמחה בין היתר במתן שירות מקצועי למאות עמותות ואלכ"רים העוסקים בתחומים שונים ומגוונים, ביניהם בתחומי חינוך, דת, רווחה, תרבות, סעד, בריאות ועוד.

כידוע בניהול ותפעול של עמותה או אלכ"ר קיימות סוגיות מיוחדות  אשר אינן זהות לניהול גוף כלכלי הפועל למטרות רווח.

השוני והייחודיות מתבטאים במישורים שונים המקיפים את "חיי" ומבנה העמותה ומשיקים לה בנושאים שונים: הן בפן של מטרות ההקמה והפעילות, הן בפן של  בעלי התפקידים ונושאי משרה, הן בפן של מקורות המימון והמשאבים, הן בפן המיסויי הכולל הטבות מס ומחויבות מיסוי מיוחדות ובפן הכפיפות לחוקי ותקנות הרגולטורים השונים המחייבים את העמותות והאלכ"רים להתנהל על פי דרישות וכללים ספציפיים אשר מטרתם להדק את השמירה על נכסי העמותה וכספי ציבור המצויים בה ולשמור על מטרותיה הציבוריות שלא תפגענה ביניהם חוק העמותות, רשם העמותות, מס הכנסה, החשב הכללי, ועוד. כפועל יוצא מכך, אף הניהול החשבונאי והדיווח של עמותות ואלכ"רים שונה הוא מזה של עסק וארגון אחר ודורש התייחסות ראויה לסוגיות מסוימות.

למגזר זה מאפיינים ייחודיים ואתגרים ניהוליים מורכבים אשר דורשים מענה מקצועי בהתאם.

בפירמה שלנו פועלת מחלקה ייעודית המתמחה במתן שירותים ספציפיים לאלכ"רים ועמותות תוך ליווי מקצועי המותאם לאתגרים השונים.

 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים לפי גילוי דעת 67 ותקן 5.
 • ייעוץ שוטף וניסיון רב לעמותות בנושא עמידה בדרישות חוק העמותות והתנהלות תקינה.
 • ליווי בהכנה תקציבים והצבת יעדים, מעקב ובקרה תקציבית.
 • טיפול בהוצאת אישור "מוסד ציבורי" לעניין תרומות, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 • ייעוץ בתחום המיסוי והמע"מ לעמותות ואלכ"רים, כולל בביקורת ניכויים.
 • סיוע וייעוץ בהגשת בקשות תמיכה למשרדי הממשלה וקרנות מימון.
 • ליווי מקצועי בביקורות הנערכות בעמותות מטעם הרגולטורים השונים.
 • ביצוע ביקורות עומק מטעם החשב הכללי באוצר.
 • ייעוץ בכל הנוגע לדרישות משרד החינוך במוסדות חינוך ובמוסדות מתוקצבים.
 • שירותי שכר בהתאם לדרישות משרד החינוך ודרוג עובדי הוראה.
 • בניית תכניות הבראה וצמצום בגרעון.
 • ביצוע ביקורת פנימית בארגונים, בחינת גורמי סיכון ומתן המלצות לייעול ושיפור תהליכים.

צוות המנהלים: גלבוע ויספיש- רו"ח, גילה וסרמן – רו"ח. הילה פלמן – רו"ח