תשלום מיסים נמנה עם ההוצאות הגדולות והמרכזיות של כל יחיד, חברה, או ארגון. ליחסים עם רשויות המס השלכות מהותיות על יציבות העסק. לכן, תכנון מס נכון הוא חלק בלתי נפרד מהמדיניות העסקית של החברה ולכן ישנה חשיבות לניסיון, לידע ולשירות של יועצי המס שלך

מחלקת המיסים בפירמת בן דוד שלוי קופ מורכבת מרואי חשבון ויועצי מס וותיקים ומקצועיים, המתמקצעים ומשתלמים באופן שוטף בחוקי מס חדשים ובשינויי החוק.

המחלקה מנוהלת ע"י ד"ר רענן קופ, רו"ח ומשפטן, שהינו שותף במשרד. המחלקה מלווה ומגובה בעת הצורך על ידי משפטנים מהשורה הראשונה הנותנים את שירותיהם ללקוחותינו.

מחלקת המיסוי מספקת את השירותים הבאים:

 • תכנון פרה רולינג- קבלת אישורים מרשויות המס בדרך של החלטות מיסוי בהסכם בתחומים הבאים: שינוי מבנה בתאגידים, חברות, אגודות שיתופיות, עמותות ותאגידים אחרים, העברת נכסים תמורת מניות, מיזוגים ורכישות, פיצולים ושינויי מבנה מורכבים אחרים
 • מיסוי מקרקעין- מחלקת המיסים כוללת צוות מיסוי מקרקעין הערוך לטפל בהיבטי מס הכנסה, מס שבח, ומס ערך מוסף בשלבי תכנון וביצוע עסקאות נדל"ן, ובפעילות עסקית מתמשכת בתחום הנדל"ן. השירותים הניתנים כוללים בין היתר: טיפולי pre-ruling מול רשויות המס בעסקאות נדל"ן, תכנון, סיוע וליווי עסקאות מכירת ורכישת מקרקעין, ליווי שוטף בהכנה והגשה של דוחות מיסי מקרקעין ועוד.
 • ליווי וייצוג הלקוח בדיוני שומה והסדרי מס מול משרדי השומה ונציבות מס הכנסה וסגירת שומות בהסכם, לרבות הצגת הנתונים הרלוונטיים למפקחי מס הכנסה ומתן הסברים לחוקי המס לטובת הנישום.
 • ייצוג לקוחות בביקורות מחלקת ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי, בביקורות מס ערך מוסף שוטפות וספציפיות, ובשימועים לעניין עמידה בהוראות ניהול ספרים.
 • ייעוץ למחלקות שונות במשרד בעניין סוגיות מס חשבונאיות במסגרת עריכת שומות שנתיות ודוחות התאמה למס לעוסקים מורשים ופטורים לחברות ציבוריות, פרטיות ויחידים.
 • טיפול בסוגיות מע"מ שונות ומתן ייעוץ ללקוחות ולמחלקות שונות במשרד.
 • מיסוי שוק ההון- ייעוץ לענייני מיסוי פעולות בניירות ערך ודיבידנדים.
 • חוק עידוד השקעות הון- ייעוץ במסגרת מסלולי הטבות המס השונים.
 • ייעוץ רלוונטי לענייני מיסוי קופות גמל והעמיתים בהן.
 • טיפול במיסוי מוסדות ציבור ועמותות לרבות קבלת אישור לזיכוי מס בשל תרומות לפי סעיף 46 לפקודה, ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • תכנון מס למבנה אחזקות והשקעות בארץ ובחו"ל, מיזוגים ורכישות, פיצולים, העברת נכסים בין חברות, ארגון מחדש, ניצול הפסדים, שיטות דיווח, הטבות חוקי עידוד ועוד.
 • ליווי עסקאות ופעילויות השקעה בישראל- ליווי הסכמים, חוזים ופרויקטים מיוחדים משלבי התכנון עד להשלמת ביצועם, לרבות השתתפות בצוות מו"מ לקראת הסכם ותכנון מבנה מס אופטימלי לביצוע העסקה.

צוות המנהלים: ד"ר רענן קופ- רו"ח, יואל שלוי – רו"ח, צחי עירון – רו"ח, סימה בן סעדון – יועצת מס.