פירמת בן דוד שלוי קופ מעמידה מספר צוותים בהתאם לסיווג הלקוח לביצוע ביקורות פנימיות.

ביקורת פנים נועדה להעניק ערך מוסף לפעולת הארגון. מטרתה להוות כלי ניהולי המסייע להנהלה הבכירה בארגון לקדם ולממש את מטרות ארגון, תוך כדי הערכת סיכונים ומתן פתרונות הולמים למניעתם. ניתוח סיכונים בארגון והצעת דרכים לפתרונם נועדה לשם קידום יעדי הארגון ושמירה על רכושו של הארגון.

הבקרות הניהוליות כוללות, בין השאר, אמצעים כמו: יצירת תרבות ארגונית מתאימה, קביעת מדיניות, חלוקת אחריות וסמכויות, יצירת איזונים ובלמים, כתיבת הוראות נהלים ועדכונם, בניית תהליכים ממוחשבים שבהן מובנות בקרות מתאימות ועוד.

ביקורת פנימית מבוצעת בידי מבקר פנים אשר פעילותו אינה תלויה בגוף המבוקר ומבוצעת באופן אובייקטיבי. הביקורת הפנימית מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו באמצעות בחינת אפקטיביות, יעילות הארגון, שמירה על הוראות החוק, לרבות שמירה על נוהל תקין וטוהר המידות בגוף המבוקר. בתום הביקורת אנו מנסחים דו"ח סופי הכולל את ממצאי הביקורת והמלצות על בקרות ניהוליות לחיזוק נקודות התורפה בגוף המבוקר.

ביקורת חקירתית

לעיתים מתבקשת עבודת ביקורת פנימית עם מאפיינים חקירתיים. ביקורת זו נקראת ביקורת חקירתית והיא נעשית בעיקר כשאר ישנו יסוד סביר לחשוד בקיומה של מעילה או של פעילות פנימית נגד הארגון והאינטרסים שלו. ביקורת חקירתית נחלקת לשני סוגים עיקריים:

ביקורת חקירתית מגלה- מטרתה לחשוף הונאות, תרמיות או טעויות מהותיות, אשר להן השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ועל מכלול הפעילות העסקית

ביקורת חקירתית מונעת- תחת ההנחה כי לא ניתן לחסום כליל את האפשרות לבצע בארגון פעולות חריגות, יש למקד את עיקר הפעילות בתחומים שבהם הסבירות לביצוע מעילה והנזק הפוטנציאלי, הינם הגבוהים ביותר. על ידי צמצום חשיפות, סגירת פרצות ושיפור מערך הבקרה ניתן להקטין את היקפן של ההונאות.

בין השירותים הניתנים ע"י המחלקה:

מניעת הונאות:

 • בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון
 • עריכת סקר חשיפה להונאות, במטרה לחשוף את המוקדים האפשריים להונאות ומעילות
 • הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה

איתור הונאות וביקורת הונאות מחשב:

 • חשיפה ואימות של חשדות
 • ניתוח שיטות ההונאה
 • הגשת חוות דעת מומחה, המתבססות על ממצאי הביקורת החקירתית.
 • איתור הונאות המבוצעות באמצעות מחשב

 כימות הונאות:

 • כימות הנזקים ממעשי הונאה על סמך ממצאי הביקורת החקירתית, כסיוע בהליכים משפטיים ואחרים.

ניהול משברים וניהול לתקופות ביניים:

 • ניהול בעת משברים פתאומיים, חד-פעמיים או נמשכים, כגון אירוע הונאה מהותי המלווה בפגיעה תדמיתית, או מכירת פעילות עסקית מהותית היוצרת חלל בפעילות התאגיד.
 • קביעת המדיניות הנדרשת עד לחילוץ התאגיד מן המשבר, או סיום תקופת הביניים.
 • פעילות צוות הניהול עד להתגברות על האירוע וספחיו

צוות המנהלים:  רו"ח מיכל גב, רו"ח אריה שכטררו"ח איטה רדליך, רו"ח חגית רוטנברג.