מחלקת ביקורת דוחות כספיים בפירמת בן דוד שלוי קופ אחראית על מתן שירותי ביקורת לגופים גדולים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות ודוחות אישיים לפרטים, טיפול בעניינים שוטפים וייצוג מול רשויות שלטוניות ורשויות המס.
תחום החשבונאות בישראל ובעולם מתמודד עם שינויים והתפתחויות מהירים ומשמעותיים בניהם עדכונים של כללי החשבונאות הישראלים והטמעת התקינה הבינלאומית (IFRS). לצד שינויים אלו מעמידה פירמת בן דוד שלוי קופ צוות עובדים מיומן בעל ידע נרחב בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים והבינלאומיים.
הניסיון העשיר והידע המקצועי הנרחב של הפירמה בשילוב כוח אדם מקצועי ואיכותי מאפשרים לנו להעניק ללקוח ביקורת ושירותי ייעוץ שוטף במגוון רחב של נושאים חשבונאיים ועסקיים. 
 השירותים שאותם מעניקה מחלקת ביקורת דו"חות כספיים הם:
  • ביקורת דוחות כספיים שנתיים ומאוחדים, במתכונת הנדרשת בהתאם לפרסומי לשכת רואי חשבון ופרסומי הרשות לניירות ערך.
  • סקירת דוחות כספיים רבעוניים במתכונת הנדרשת על ידי רשות ניירות ערך.
  • עריכת דוחות שנתיים לצרכי מס הכנסה.
  • טיפולים שוטפים ויעוץ מקצועי שוטף בענייני מע"מ, מס הכנסה ביטוח לאומי וכו'.
  • ליווי עסקי שוטף תוך גילוי מעורבות במהלך העסקים של החברה.

צוות המנהלים:

יואל שלוי- רו"ח , ד"ר רענן קופ- רו"ח, מירב קפלן- רו"ח, יפי שטינוביץ- רו"ח,  מירי זיו- רו"ח, מודר אבו סאלח- רו"ח, אדיב מחול- רו"ח, לאה גרוזובסקי – רו"ח.