כינוס חברות ופירוקן הינו תהליך מורכב שמטרתו ניצול הנכסים והמשאבים הכלכליים אשר עדיין נמצאים ברשות החברה לשם כיסוי החלק המרבי הניתן מחובותיה.

לפירמת בן דוד שלוי קופ ניסיון רב שנים כנאמנים בהקפאת הליכים, כונסי נכסים של חברות ונכסים, מפרקים ומנהלים מיוחדים של חברות מתחומי פעילות מגוונים אם מטעם בתי המשפט ואם מטעם כונס הנכסים הרשמי.

הצוות במחלקת פירוקים וכינוסים מתמחה בהתוויית תכניות פירוק וכינוס חברות וגופים גדולים, בחלק מהמקרים – תוך ליווי של כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים. כמו כן, הצוות מתמחה במתן מענה להיקלעות למצב כלכלי קשה של עסקים וגופים ציבוריים – עריכת ביקורת כלכלית-חקירתית לעסקים ולגופים ציבוריים שבודקת את הנסיבות להגעה למצב זה. הביקורת כוללת בדיקות שכר, בדיקות הקצבות, עמידה ביעדים, בדיקת תזרימי המזומנים, בדיקת רכש, בדיקת הכנסות וכדומה.

משרדינו משמש גם כחשב מלווה של עמותות, מועצות דתיות, וגופים כלכליים אחרים שנקלעו לקשיים, כולל כתיבת תוכניות הבראה ומעקב אחר ניהול תקציבים. תוכניות אלה כוללות בין היתר: ניתוח הפעילות של הארגון הן בהיבט העסקי והן בהיבט הניהולי וחלוקתה למרכזי רווח, הכנת תזרים מזומנים חזוי, בניית תוכניות הבראה והתייעלות, רה ארגון בתחום התפעולי והעסקי על בסיס תוכנית ההבראה והסדרי פריסת חובות מול ספקים ומול בנקים.

ד"ר רענן קופ- רו"ח (משפטן),  עובד בן דוד – רו"ח, גלבוע ויספיש, רו"ח.