פירמת בן דוד שלוי קופ מהמובילות במתן שירותים חשבונאיים לגופים ממשלתיים. ההתמחות בתחום זה כוללת בין היתר: סיוע חשבותי וליווי מקצועי, עריכת דוחות כספיים, ביקורת דוחות כספיים, סיוע בעליה למערכת המרכבה ועוד.

לפירמה ניסיון וידע עשיר בתקינה חשבונאית ממשלתית. רו"ח עובד בן דוד, שותף מנהל, שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים, כמו כן, שימש כחבר בצוות המומחים לתקינה חשבונאית המטפל בדוחות כספיים של חברות ממשלתיות, דוחות דירקטוריון, ביקורת פנימית וחיצונית.

שירותים הניתנים ע"י המחלקה:

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

לפירמה ניסיון רב בביקורת ועריכת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ויחידות סמך, אשר דוחותיהם ערוכים בהתאם לתקני החשבונאות הממשלתיים.

ביקורת על נאותות הדיווח הכספי

הפירמה ביצעה ביקורות על נאותות הדיווח הכספי של מספר משרדי ממשלה על  פי מפרט יחידת הביקורת של החשב הכללי. פרויקט הדורש היכרות מעמיקה עם התקינה החשבונאית הממשלתית על מנת לבדוק האם הדוחות הכספיים נערכים בהתאם לתקינה.

ניסיון במערכות SAP ומרכב"ה

לצוות העובדים בפירמה ניסיון רב במערכות SAP בכלל, ובמרכב"ה בפרט. במשרדי הפירמה מותקנות עשרות עמדות מרכב"ה וכרטיסים אישיים לשימוש מרחוק במערכת.

הניסיון במערכת זו כולל בין היתר:

  • עבודה שוטפת במערכת כעובדי חוץ במשרדים ממשלתיים, במסגרת זו מבוצעות פעולות שוטפות רבות במערכת ובניהן: טיפול בתקציבים, ניתוח התחייבויות וטיפול בנושאים הדורשים תיקון, ניתוח יתרות ספקים ולקוחות, הקמת נכסים, עריכת דוחות כספיים ועוד.
  • ניסיון רב בהנחיית משרדי ממשלה בעבודה מול המערכת ובפתרון סוגיות חשבונאיות מורכבות תוך התחשבות באופי ומבנה המערכת, צרכי המשרד, והוראות החשב הכללי והחשבונאי הראשי.
  • עבודה מול המערכת במסגרת ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה רבים.
  • שימוש במערכת לצורך ניתוח נתונים במסגרת ביצוע ביקורות כספיות, פנימיות, ניתוחים כלכליים, ניתוחי ביצועי תקציב ועוד.

 צוות המנהלים: עובד בן דוד- רו"ח, סיגלית סייג – רו"ח, רעות שילה- רו"ח,