העסקת עוסק פטור על ידי מלכ"ר – חייב במע"מ או לא?

כיודע על פי תקנה 6א' לחוק מע"מ קיימת חובה על מלכ"ר לנכות מע"מ במידה ומעסיק או מקבל שירותים מעוסק שעיקר הכנסתו ממשכורת. בחוזר 7958/17 שפורסם בחודש האחרון הודגש כי תקנה זו איננה חלה על עוסק פטור ולפיכך אין צורך לנכות … המשך

חוזר עדכוני מיסים – 2017

ביום 22 בדצמבר 2102 ,אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2102 ו-2102 ,)התשע"ז-2102 .החוק הנ"ל כולל, בין השאר, עדכוני חקיקה במיסים, בביטוח לאומי ושינויים רגולטוריים בנושא פנסיית חובה לעצמאים. להלן עיקר תיקוני החקיקה הרלוונטיים שנכנסו לתוקף … המשך

YNET: "נבחרו החברות שיסייעו בקבלת הלוואה מהבנק "

פירמת רואי החשבון BDSK וחברת גיזה, זכו במכרז האוצר ויסייעו לעסקים קטנים ובינוניים לקבל הלוואה מהבנקים בערבות מדינה. היקף תיק האשראי של הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה עומד על כ-5 מיליארד שקל. פירמת ראיית החשבון BDSK וחברת גיזה, זכו במכרז … המשך

"פירמת BDSK תבצע חיתום הלוואות בנקאיות לעסקים קטנים"

פירמת ראיית החשבון זכתה במכרז הקרן להלוואות בערבות מדינה. היא צפויה לטפל בכ-500 בקשות והלוואות, שיסתכמו בכ-150 מיליון שקל בחודש. פירמת ראיית החשבון BDSK (בן דוד, שלוי, קופ) זכתה במכרז הקרן להלוואות בערבות מדינה לחיתום הלוואות בנקאיות עבור עסקים קטנים … המשך

חובת מינוי מבקר פנימי בעמותות

בחודש יולי 2014 אושר בכנסת תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות הקובע כי החל מחודש פברואר 2015 תידרש כל עמותה שמחזורה עולה על 10 מיליון ש"ח למנות מבקר פנימי. תיקונים אלו מחזקים את מערך הביקורת על עמותות וחלצ"ים … המשך

חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

מאת: מיכל גב, רו"ח. סעיף 221 לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע סמכות להטלת חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית, בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות שלה הוא אחראי, כדלקמן: "אישור תשלום וחיוב על תשלום אי-חוקי (תיקון מס' … המשך

טיפים במסעדות – הכנסה או משכורות

מאת: ד"ר רענן קופ רו"ח (משפטן) 1. נושא הטיפים ומסעדות ובתי קפה (להלן: "מסעדות") הינו נושא סבוך ומורכב אשר קיבל ברבות השנים תפניות חדות בשל פסקי דין שונים הנוגעים הן לדיני המס, הן לביטוח לאומי והן ליחסי עבודה וחבויות מעבידים. עם השנים … המשך

חישוב מס נפרד או מאוחד

מאת: רו"ח תהילה פאר לסוגיית חישוב מס נפרד או מאוחד לבני זוג העובדים במקום עבודה אחד אשר בבעלותם יש רקע נרחב בחוקי המיסוי בבית המשפט. שכן לאופן חישוב המס יש השלכות כלכליות רבות. נקדים ונאמר שכידוע בסוף שנת מס, עורך … המשך

משרד הפנים: משרדי רו"ח חדשים לערים הגדולות

שר הפנים גדעון סער החליט בשבוע שעבר לשנות את זהות מבצעי הביקורת החשבונאית בערים הגדולות, ובמקום ארבעת המשרדים הגדולים הפועלים בישראל, הוא החליט למנות לתפקיד משרדים קטנים ובינוניים כרואי חשבון. המשרד החדש שיבקר את עיריית ת"א יהיה משרד בן דוד … המשך

רפורמות מיסוי מקרקעין

מאת: אביגיל מילר – מתמחה רקע החל מינואר 2011 בוצעו בישראל שתי רפורמות במיסוי המקרקעין בישראל, בשני תחומים שונים. האחת, מהווה חלק מהמדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל בשנים 2011-2012 במסגרת פרוייקט "שיפור וייעול תהליכי עשיית עסקים". דו"ח Doing Business המפורסם … המשך