עדכון שכר מינימום

העלאת שכר המינימום תכנס לתוקפה ב – 1 לדצמבר 2017 בהמשך למתווה שהוסכם לפני 3 שנים בין ההסתדרות לבין המעסיקים ואושר בהחלטת הממשלה החל ממשכורת דצמבר 2017 )שתשולם לעובדים בראשית ינואר 2018 ( תכנס לתוקפה הפעימה הרביעית בהעלאת שכר המינימום. … המשך

איתנות פיננסית

בחודש האחרון פרסם משרד החינוך נוהל איתנות פיננסית חדש לבעלויות המתוקצבות. נוהל זה בא להסדיר הנחיות בדבר עריכת בדיקת איתנות פיננסית בבעלויות הנתונות לפיקוח משרד החינוך. לשם הבטחת הרמה הנאותה בעניין הבסיס הכספי לקיום מוסד החינוך. מוסד שמהבדיקה יעלה שאינו … המשך

מיסוי במכירת דירת מגורים

מאת: בתיה גייל, רו"ח. לאור העלייה הבלתי פוסקת שנרשמה בשנים האחרונות במחירי הדיור בישראל, וכחלק מהמגמה של מדינת ישראל להגדלת היצע הדירות למגורים והקטנת הכדאיות לרכישת דירות להשקעה. נוצרו שינויים וחידושים בכל הנוגע לחישוב מס שבח והפטורים במכירת דירת מגורים במסגרת … המשך

העסקת עוסק פטור על ידי מלכ"ר – חייב במע"מ או לא?

כיודע על פי תקנה 6א' לחוק מע"מ קיימת חובה על מלכ"ר לנכות מע"מ במידה ומעסיק או מקבל שירותים מעוסק שעיקר הכנסתו ממשכורת. בחוזר 7958/17 שפורסם בחודש האחרון הודגש כי תקנה זו איננה חלה על עוסק פטור ולפיכך אין צורך לנכות … המשך

לאה גרוזובסקי, רו"ח

    רואת חשבון מוסמכת החל משנת 2008 מנהלת במחלקת ביקורת חברות תחומי התמחות: ביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות גדולות ובינוניות מענפי המשק השונים, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה, איחוד דוחות כספיים של חברות פרטיות ומשרדי ממשלה, תכנוני … המשך

הילה פלמן, רו"ח

רואת חשבון מוסמכת משנת 2014 מנהלת סקטור עמותות ואלכ"רים תחומי התמחות: ביקורת ועריכת דוחות כספיים, מתן ייעוץ וליווי לעמותות ואלכ"רים. ביקורת פנימית וממשלתית בעמותות ומלכ"רים, ביקורת עומק וביקורת חקירתית בגופים נתמכים.

גילה וסרמן, רו"ח

  BA – חשבונאות ומערכות מידע, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" רואת חשבון מוסמכת משנת 2013. מנהלת סקטור עמותות ואלכ"רים תחומי התמחות: טיפול בלקוחות המגזר השלישי, ביקורת ועריכת דוחות כספיים של אלכ"רים גדולים ובינונים  יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות … המשך

חוזר עדכוני מיסים – 2017

ביום 22 בדצמבר 2102 ,אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2102 ו-2102 ,)התשע"ז-2102 .החוק הנ"ל כולל, בין השאר, עדכוני חקיקה במיסים, בביטוח לאומי ושינויים רגולטוריים בנושא פנסיית חובה לעצמאים. להלן עיקר תיקוני החקיקה הרלוונטיים שנכנסו לתוקף … המשך

YNET: "נבחרו החברות שיסייעו בקבלת הלוואה מהבנק "

פירמת רואי החשבון BDSK וחברת גיזה, זכו במכרז האוצר ויסייעו לעסקים קטנים ובינוניים לקבל הלוואה מהבנקים בערבות מדינה. היקף תיק האשראי של הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה עומד על כ-5 מיליארד שקל. פירמת ראיית החשבון BDSK וחברת גיזה, זכו במכרז … המשך

חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

מאת: מיכל גב, רו"ח. סעיף 221 לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע סמכות להטלת חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית, בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות שלה הוא אחראי, כדלקמן: "אישור תשלום וחיוב על תשלום אי-חוקי (תיקון מס' … המשך