אסנת אלבז, רו"ח

osnat

 

BA- בחשבונאות ומערכות מידע ממוחשבות בביה"ס הגבוה לטכנולוגיה מכון טל.

רואת חשבון מוסמכת החל משנת 2009.

תחומי התמחות: ביקורות פנימיות במשרדי ממשלה ובחברות ממשלתיות, ביקורת תוכניות סיוע של מרכז השקעות והמדען הראשי במשרד הכלכלה.