ניתוק הזיקה בין עסקת רכישת ציוד קצה ומתן הטבות

מאת: רו"ח שמואל קריאף ורו"ח ענת צדוק

במסגרת מדיניות משרד התקשורת בדבר הרחבת התחרות בשוק הציוד הסלולארי ובמטרה לאפשר יכולת ניוד הלקוחות בין חברות הסלולאר, נבחנה סוגיית הזיקה שבין עסקת הרכישה של ציוד קצה מחברות סלולאריות לבין הטבה כספית בדמות זיכוי בגין צריכה של זמן אויר, הטבות בעד שירותים או הטבות אחרות והשפעתה על התחרות ועל הצרכנים.

מנוי המצטרף לרשת סלולארית כלשהי (או משדרג את המכשיר שברשותו), רוכש בדרך כלל את ציוד הקצה שלו כחלק מהסכם ההתקשרות. ובמקביל זוכה להנחה מתמשכת הניתנת לו במסגרת תשלום הטלפון החודשי, אשר נגזרת מהיקף צריכת זמן האוויר על ידי המנוי.

נוכח האמור לעיל, פורסמה החלטת משרד התקשורת ביום 28 ביולי 2009 כי החל מ- 1 בנובמבר 2009 על החברות הסלולאריות לנתק את הזיקה ככל שקיימת. בין מכירת ציוד קצה בידי המפעיל, לבין מתן הטבות הנוגעות לשירותים הסלולאריים, וזאת באופן שיאפשר למנוי אשר רכש את ציוד הקצה מידי ספק אחר, לקבל את אותם התנאים וההטבות, לרבות זיכוי כספי או כל הטבה אחרת, בגין צריכה של זמן אויר או בגין צריכת שירותים.

משמעות הדבר היא, שעל פי חוק, לקוח יוכל לרכוש מכשיר באופן עצמאי מכל מקום אפילו בחו"ל, ועדיין לקבל בחברות הסלולאר את ההטבות הכספיות המגיעות ללקוחות אשר רכשו מכשירים מאותה החברה. המכשיר יכול להירכש בחנות פרטית או בחברת סלולאר אחרת.

בהקשר זה, נציין כי ביום 22 באפריל 2008 תוקן הרישיון הכללי למתן שירותי רט"ן אשר עיקרו קיצור תקופת ההתחייבות למפעיל הסלולארי מ- 36 חודשים ל- 18 חודשים.

ניתוק הזיקה בין רכישת ציוד הקצה הסלולארי ובין ספק השירות הסלולארי הינו צעד משמעותי וחשוב באפשרות הניוד בין החברות וזאת מאחר ובעת קבלת ההחלטה על מעבר למפעיל אחר המציע תנאים טובים יותר להתקשרות. לא תהיה כרוכה באובדן הזכויות אשר להן היה זכאי בגין רכישת ציוד הקצה מהמפעיל הנוכחי. כמו למשל, כיסוי עלות המכשיר באמצעות מתן זיכוי בגין צריכת זמן אוויר.

על מנת ליהנות מההטבות כתוצאה מתיקון זה נקבעו עקרונות וכללים ליישומו כמפורט להלן:

מחויבות הלקוח:

  1. הצגת המכשיר הסלולארי
  2. הצגת אישור רכישה כגון:חשבונית מס, קבלה, חשבון טלפון או דף פירוט חיובים של חברת כרטיסי האשראי המעיד על רכישתו בארץ או בחו"ל. באישור הרכישה יופיעו, בין היתר, תאריך הרכישה והסכום ששולם.

מחויבות חברת הסלולאר:

  1. מנוי אשר רכש מספק אחר מכשיר מדגם מסוים, אשר אותו המכשיר משווק על ידי החברה הסלולארית בעת פנייתו של המנוי אליה, יקבל הטבה על פי אותם תנאים ובגובה זהה להטבה הניתנת למי שרכש את ציוד הקצה מהחברה הסלולארית אליה פנה.
  2. ההטבות יינתנו על ידי החברה הסלולארית למשך תקופה שלא תפחת מהתקופה בה ניתנת הטבה למנוי הרוכש ציוד קצה מהחברה הסלולארית. לעניין זה, רשאית החברה להביא בחשבון את המועד בו נרכש ציוד הקצה, כפי שמופיע באישור הרכישה.
    כך לדוגמא, מנוי אשר רכש מחברה סלולארית מכשיר מסוים וכעבור 20 חודשים ביקש לעבור לרשת של חברה אחרת ולהמשיך לעשות שימוש במכשיר אשר רכש בעבר, יהיה זכאי לקבל את ההטבה לתקופה של לפחות 16 חודשים נוספים. במידה והחברה האחרת מעניקה למנויים הרוכשים ממנה ציוד קצה, הטבות לתקופה של 36 חודשים.
  3. מאחר והחברות אינן משווקות את כל דגמי המכשירים הן תצטרכנה לקבוע רמות סיווג (מקסימום 6) ולהגדיר לכל רמה את תנאי מתן ההטבה וגובהה, בהתאם לגובה ולתנאי ההטבה שהן מעניקות למכשירי ציוד קצה המשווקים על ידן, שהינם מכשירים מדגמים בעלי מאפיינים דומים. החברות תסווגנה את ציוד הקצה שברשות הלקוח לאחת מהרמות שנקבעו על ידן, ותענקנה לו את ההטבה בהתאם.

לסיום, המלצתנו למצטרפים חדשים לרשת סלולארית או למנויים המעוניינים בשדרוג המכשיר שברשותם. טרם רכישת המכשיר המועדף על ידם, לברר עם החברה הסלולארית האם הדגם הספציפי של המכשיר המועדף נכלל באחת מתוך 6 רמות הסיווג אשר נקבעו על ידי החברה ומגיע בגינו הטבה.

 

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.