דיני בוימל, רו"ח

DSC_1359

BA- בחשבונאות ומערכות מידע ממוחשבות בביה"ס הגבוה לטכנולוגיה מכון טל.

רואת חשבון מוסמכת החל משנת 2008.

מנהלת מחלקת עמותות.

תחומי התמחות: תחום המלכ"רים והעמותות, מתן ייעוץ למלכ"רים בבניית תקציבים ובתוכניות עבודה שנתיות, הכנת דיווחים כספיים ותקציביים של העמותה, הכנת דוחות כספיים למועצות דתיות ובתי חולים, הכנת תכניות הבראה למועצות דתיות לפי כללי ה"משרד לשירותי דת", מתן שירותי חשבות מלווה למועצות דתיות, התמחות בהכנת דוחות כספיים של חברות ועצמאים וטיפולים שוטפים עם רשויות המס השונות.