אפרת בדיחי, רו"ח

efratMA- במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA- חשבונאות ומערכות מידע בביה"ס הגבוה לטכנולוגיה מכון טל.

רואת חשבון מוסמכת החל משנת 2008.

מנהלת מחלקת מערכות מידע.

תחומי התמחות: ייעוץ בנושא מערכות מידע, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, מתן שרותי חשבות במשרדי ממשלה, עבודות כלכליות שונות, ביקורת ועריכת דוחות כספיים.