איתנות פיננסית

בחודש האחרון פרסם משרד החינוך נוהל איתנות פיננסית חדש לבעלויות המתוקצבות.
נוהל זה בא להסדיר הנחיות בדבר עריכת בדיקת איתנות פיננסית בבעלויות הנתונות לפיקוח משרד החינוך.
לשם הבטחת הרמה הנאותה בעניין הבסיס הכספי לקיום מוסד החינוך.
מוסד שמהבדיקה יעלה שאינו עומד ברמת איתנות מספיקה רישיונו יבוטל.

להמשך קריאה – לחץ כאן

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.