פירמת בן דוד הגיעה למקום 17 בפרופיל 100 dun's

על פי דירוג משרדי רואי החשבון לשנת 2011 של חברת הייעוץ העסקי D&B ישראל.
דירוג גודל הפירמות של D&B ישראל נערך על-פי שני פרמטרים שונים: הראשון, דירוג על-פי מספר רואי החשבון המועסקים בפירמה; והשני דירוג על-פי סך כל העובדים המועסקים בה.
להלן הדירוג כפי שפורסם בעיתון "גלובס" מתאריך ה27.04.2011: