סניף ירושלים (משרד ראשי)

כתובת: בית אמות, רח' קרית מדע 11, הר חוצבים, ירושלים
מכתבים לשלוח לת.ד. 45032 ירושלים 91450
טלפון: 02-5005555
פקסימיליה: 02-5005500
שעות פעילות המשרד: ימים א' – ה' בין השעות 8:30 בבוקר, עד 5:00 בערב
שעות פעילות המענה הטלפוני: ימים א' – ה' בין השעות 8:30 בבוקר, עד 7:00 בערב

סניף תל אביב

מפת הגעה
כתובת: בית ש.א.פ. רח' היצירה 3 רמת גן, 52521
טלפון: 03-7255555
פקס: 03-5755055
שעות פעילות המשרד: ימים א' – ה' בין השעות 8:30 בבוקר, עד 4:00 אחה"צ
שעות פעילות המענה הטלפוני: ימים א' – ה' בין השעות 8:30 בבוקר, עד 4:00 אחה"צ

בכל נושא ניתן לשלוח דואר אלקטרוני למשרד הראשי: info@bd-cpa.co.il