פירמת בן דוד נותנת שירותי ביקורת חקירתית למשרדי ממשלה שונים, גופים ציבוריים, עמותות ומלכרי"ם, חברות פרטיות וחברות ציבוריות ע"י מספר צוותים הפועלים תוך שיתוף פעולה למתן שירות מקצועי ואמין.

בין השירותים השונים הניתנים ע"י המחלקה:

  • מניעת הונאות הכוללת: בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון. עריכת סקר חשיפה להונאות, במטרה לחשוף את המוקדים האפשריים להונאות ומעילות. הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה.
  • איתור הונאות וביקורת הונאות מחשב הכוללים: חשיפה ואימות של חשדות, ניתוח שיטות ההונאה, הגשת חוות דעת מומחה, המתבססות על ממצאי הביקורת החקירתית, איתור הונאות המבוצעות באמצעות מחשב.
  • כימות הונאות הכוללות, כימות הנזקים ממעשי ההונאה על סמך ממצאי הביקורת החקירתית, כסיוע בהליכים משפטיים ואחרים.
  • ניהול משברים וניהול לתקופות ביניים (Crisis Management and Interim Management) הכוללים, ניהול בעת אירועים משבריים פתאומיים, חד-פעמיים, או נמשכים, כגון אירוע הונאה מהותי המלווה בפגיעה תדמיתית, או מכירת פעילות עסקית מהותית היוצרת חלל בפעילות התאגיד, קביעת המדיניות הנדרשת עד לחילוץ התאגיד מן המשבר, או סיום תקופת הביניים, פעילות צוות הניהול עד להתגברות על האירוע וספחיו.

לייעוץ ויצירת קשר שלח/י עוד היום מייל למנהלת המחלקה, רו"ח מיכל גב: michalg@bd-cpa.co.il