פירמת בן דוד שלוי קופ חברה למר אילן לוין, הממונה על השכר במשרד האוצר לשעבר, וכיום ראש אגף השכר באיגוד התעשיינים. לביצוע עבודות בתחומי השכר והגמלאות תוך יצירת סינרגיה בין הידע, הניסיון וההתמחויות של המשרד עם אלו של מר לוין.
מזה מספר שנים מתמחה המשרד בביצוע ביקורות בנושא קיום חוקי עבודה ושמירה על זכויות עובדי שירותים המועסקים במיקור חוץ בתחומי השמירה, הניקיון וההסעדה. כמו כן, ביצע המשרד עשרות ביקורות בעקבותיהן הושבו מיליוני שקלים לאלפי עובדים.
ביחד עם מר לוין, מומחה בנושאי שכר, תנאי עבודה והתקשרויות ולאור ניסיונו רב השנים בתפקידים ברמות הבכירות ביותר בתחומים אלו, מציע המשרד שירות מקצועי באיכות גבוהה בתחום יחסי העבודה, ייעוץ ארגוני וביקורות שכר.
השירותים הניתנים ע"י הפירמה במחלקה זו כוללים: עריכת ביקורות העומדות בדרישות החוק לאכיפת דיני עבודה – התשע"ב 2011, שירותי ייעוץ ארגוני לחברות פרטיות, עמותות ומוסדות ציבוריים וכן ייעוץ בנושאי שכר ויחסי עבודה לארגונים.
מנהל המחלקה: אריה שכטר – רו"ח, חגית רוטנברג – רו"ח, חגית קליין – רו"ח,