פירמת בן-דוד פועלת במגזרי פעילות רחבים, הפירמה משמשת כרואה חשבון של מגוון לקוחות בניהם: חברות ציבוריות, חברות פרטיות, משרדי ממשלה, עיריות, גופים סטטוטוריים, עמותות, מלכ"רים ועצמאיים. הפירמה מנהלת גופים רבים בכל המגזרים בישראל מבחינה חשבונאית, כלכלית, ארגונית ועסקית.

המגזר העסקי – במגזר זה המכונה "המגזר הראשון" וכולל חברות עסקיות למטרת רווח, מעניקה בן-דוד שירותים נרחבים לחברות רבות, ציבוריות ופרטיות.

המגזר הממשלתי – מכונה "המגזר השני", גם במגזר זה יש לבן-דוד פעילות רבה ומגוונת אותה היא מעניקה לגופים ומוסדות ציבוריים, בהם ניתן למנות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.

המגזר השלישי – כחלק מתפיסת העולם וראייתה הרחבה של פירמת בן-דוד, רואה עצמה הפירמה כמחויבת לחברה ולעם בישראל, כאשר פעילות העמותות, המוסדות והארגונים שאינם למטרות רווח, המכונים "המגזר השלישי", מקבלים מענה ומשתמשים בשירותי הפירמה. בין היתר ניתן למנות על לקוחות בן דוד עמותות, ארגונים פילנתרופיים, ארגונים וולונטריים, ארגוני מתנדבים, ותנועות חברתיות.

לקוחות פירמת בן דוד בכל המגזרים נהנים משרות מקצועי, אישי ומהיר במגוון שירותים בתחום ראיית החשבון.